عددی که دانشگاه های علوم پزشکی و شرکت های دارویی اعلام کردند، تفاوت معنی دار دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مهدی پیرصالحی درباره تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ارزی و هزینه کرد ردیف بودجه ای تخصیص یافته به دانشگاه های علوم پزشکی برای شرکت های دارو و تجهیزات پزشکی، اظهار کرد: وزیر بهداشت شخصا پیگیر موضوع هزینه کرد ۵۰۰ میلیون یورو در دانشگاه های علوم پزشکی هستند تا سهم شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی در جای دیگری هزینه نشده باشد.

وی با اشاره به گزارش گیری از دانشگاه های علوم پزشکی برای هزینه کرد ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ارزی ادامه داد: ما از چند جهت در زمینه ۵۰۰ میلیون یوروی صندوق توسعه ملی گزارش گیری کرده ایم.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در واقع هم از دانشگاه های علوم پزشکی گزارش ها را دریافت کرده ایم که چه عددی به شرکت ها پرداخت کرده اند و هم از شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی خواسته ایم میزان دریافتی خود را اعلام کنند تا هزینه کرد ۵۰۰ میلیون یورو صندوق توسعه ملی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی مشخص شود.

پیرصالحی ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده است عددی که دانشگاه های علوم پزشکی و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی اعلام کردند تفاوت معنی داری دارد.

وی به تشکیل تیمی برای رسیدگی به اعتبار شرکت های دارو و تجهیزات پزشکی از ۵۰۰ میلیون یورو اشاره کرد و گفت: دکتر نمکی تیمی از سازمان غذا و دارو و معاونت توسعه تشکیل داده اند تا پرداختی ها مشخص شود  و اگر دانشگاهی ردیف ۵۰۰ میلیون یورو شرکت های دارو و تجهیزات پزشکی را در محل خود مصرف نکرده و در حوزه دیگری هزینه کرده باشد موظف است پول را برگرداند؛ هیچ راهی نیست چرا که این ردیف اعتباری ۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومانی به طور اختصاصی به  دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.

پیرصالحی تاکید کرد: برخورد لازم با دانشگاه های علوم پزشکی که این موضوع را به درستی عملی نکردند صورت می گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان رئیس سازمان غذا و دارو در پایان اضافه کرد: امیدواریم تا پایان سال نتیجه جمع بندی گزارش های هزینه کرد ۵۰۰ میلیون یورو به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی را آماده و اعلام کنیم و وزیربهداشت تاکید دارند که تا پایان سال نتیجه هزینه کرد ردیف اعتباری شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی به ایشان اعلام شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه