انجمن‌های ورزشی دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ضمن بیان مطلب فوق، افزود: در سال ۹۸ چند برنامه مهم در حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام می‌شود.

محمدرضا فراهانی افزود: یکی از این کارها ایجاد انجمن‌های ورزشی دانشجویی است. تاکنون تنها حوزه‌ای که دانشجویان خودشان کار را سازمان نمی‌دادند حوزه ورزش بود. با سازماندهی حوزه ورزش دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تمامی حوزه‌های دانشجویی توسط خود دانشجویان سازماندهی می‌شود.

معاون وزیر بهداشت گفت: ایجاد انجمن‌های ورزشی دانشجویی در سال ۹۷ ابلاغ شد و در سال ۹۸ اجرایی می‌شود. این انجمن‌ها به زودی کار خود را در دانشگاه‌های علوم پزشکی آغاز می‌کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه