ابلاغ تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بر اساس ابلاغیه سعید نمکی تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم دارو در نسخه معادل ۰.۰۸ کا حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شد. این تعرفه تا سقف سه قلم دارو در هر نسخه قابل دریافت است و در شب و ایام تعطیل ۱۰ درصد به آن اضافه می‌شود. 

همچنین تعرفه خدمات دارویی برای داروهای بدون نسخه و OTC به ازای هر قلم دارو ۰.۰۱۵ کا حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شد. این مبلغ تا سقف سه قلم داروی بدون نسخه برای هر بیمار قابل دریافت است.

همچنین محاسبه تعرفه خدمات دارویی در بخش خصوصی بر مبنای کا بخش خصوصی و در بخش دولتی بر مبنای کا بخش دولتی خواهد بود. وزیر بهداشت در این ابلاغیه تاکید کرده است که کلیه داروخانه‌ها ملزم به رعایت این دستورالعمل بوده و دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواهند کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو و معاون غذا و داروی وزیر بهداشت نیز دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی را جهت اجرا به معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه