سازمان بیمه سلامت در مسیر استقرار سازمان الکترونیک تلاش می‌کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی نوروزیان درباره استقرار سازمان الکترونیک در سازمان بیمه سلامت و حضور در جایزه دولت الکترونیک افزود: یکی از موارد اثرگذار در جایزه شهید رجایی، دولت الکترونیک است و سازمان بیمه سلامت در مسیر استقرار سازمان الکترونیک تلاش می‌کند. زیرا اگر سازمان الکترونیک در زمینه استحقاق سنجی و نسخه نویسی الکترونیک به صورت کامل راه اندازی شود، بخش زیادی از خواسته ما محقق می‌شود.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان بیمه سلامت ادامه داد: حذف دفترچه کاغذی و استقرار نسخه نویسی الکترونیک باعث می‌شود که در هزینه‌های چاپ دفترچه‌های کاغذی صرفه جویی شود. در همین راستا برنامه حذف دفترچه کاغذی از سال 97 در استان کرمان آغاز شد و در حال حاضر حداقل در یک شهرستان از هر استان در حال اجراست.

وی افزود: همچنین بسیاری از خدمات در سایت سازمان بیمه سلامت ارائه می‌شود و فرآیند الکترونیکی شدن خدمات نسبت به گذشته ارتقا پیدا کرده است.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت نوروزیان در پایان گفت: در حال حاضر در بیمارستان الزهرای اصفهان هیچ کاغذی برای اسناد بستری بیماران رد و بدل نمی‌شود و این موضوع بسیار اهمیت دارد. در سال جاری در کنار اسناد الکترونیکی بیمارستان‌ها، حذف دفترچه کاغذی هم در دستور کار قرار دارد. ایجاد معاونت فناوری اطلاعات در سازمان بیمه سلامت نشان دهنده حرکت این سازمان به سمت الکترونیکی شدن خدمات است.

پایان پیام/

مطالب مشابه