هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت در کیش
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، 6 دستور کار اصلی این نشست شامل بیماری های غیر واگیر و سلامت روان، سلامت در شرایط ناپایدار، بهداشت محیط و مسائل زیست محیطی، آموزش سلامت و آموزش پزشکی، سلامت جهانی در جهان در حال گذار و همچنین توسعه پایدار نسلی است.

در طول دو روز برگزاری نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت در کیش، در مجموع 29 پنل برگزار می شود و هر کدام از این پنل ها 5 تا 7 سخنران و یک رییس ایرانی و غیر ایرانی دارد. 

در این نشست، 4 سخنرانی جامع توسط وزرای بهداشت، معاونین وزرای بهداشت و افراد تاثیرگذار بین المللی و 432 سخنرانی توسط دانشمندان، صاحبنظران، سیاستگذاران و افراد تاثیرگذار از کشورهای دنیا برگزار می شود.

مجمع جهانی سلامت از سال 2009 در دنیا تشکیل شد و زیرساخت آن نیز گروه پیمان M8 با محوریت دانشگاه چریته برلین است. در مجمع جهانی سلامت در حوزه سیاستگذاری از نهادهای آکادمیک استفاده می شود و در سال 2016 دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان بیست و چهارمین عضو به گروه پیمان M8 پیوست و امروز این پیمان، 25 عضو از کشورهای جهان دارد.

ایران اولین کشور منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و کشورهای عضو مدیترانه شرقی است که عضو مجمع جهانی سلامت شده و برای اولین بار نیز این نشست در منطقه برگزار می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه