معاون توسعه مدیریت وزارت بهداشت، نماینده دستگاه و دبیر هیات مرکزی گزینش شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای سید کامل تقوی نژاد 

در اجرای بند 2 تبصره 2 ماده 5 و بند الف ماده 7 قانون گزینش کشور و بنا به پیشنهاد وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، به موجب این حکم به عنوان نماینده دستگاه در هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، منصوب می شوید.

امید است با سرلوحه قراردادن اجرای دقیق قوانین و مقررات جاری، تمامی تلاش و کوشش خود را در جهت اجرای دستورات حضرت امام راحل در فرمان ۶ ماده ای مورخ 15/10/1361 و منویّات مقام معظم رهبری به منظور تحقق اصل شایسته گزینی در دولت خدمتگزار ، به کار گیرید.

توفیق روز افزون جناب عالی را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری ، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت خدمتگزار، خواستارم.

شرح وظایف جناب عالی در هیأت مرکزی گزینش به پیوست تقدیم می شود ؛ امید است با همکاری سایر اعضای هیأت مرکزی گزینش در اجرای دقیق مفاد آن، موفق و مؤید باشید.

پایان پیام/

مطالب مشابه