آمار اختلالات روحی و روانی ایران مانند کشور‌های پیشرفته است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی اسدی اظهار کرد: وزارت بهداشت با رویکرد پیشگیری از بروز اختلالات روحی و روانی و در راستای حفظ و ارتقای سلامت روان مردم  به خصوص جوانان اقدامات موثری بر اساس پروتکل و بسته‌های خدمتی ارائه می‌دهد.

معاون دفتر سلامت روان وزارت بهداشت ادامه داد: آموزش کودکان ۲ تا ۱۲ سال در راستای پیشگیری از اختلالات رفتاری و با هدف جلوگیری از بروز کار‌های پرخاشگرانه مطابق استاندارد‌های روز دنیا و پروتکل‌های تدوین شده وزارت بهداشت انجام می‌شود، همچنین در راستای پیشگیری از مصرف دخانیات و بروز استرس آموزش‌های لازم در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های بهداشت به افراد بالای ۱۲ سال داده می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های وزارت بهداشت باهدف پیشگیری از شیوع مشکلات روحی و روانی است و آموزش‌های خوبی به مردم در مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت به وسیله کارشناسان سلامت روان داده می‌شود.

اسدی گفت: آمار شیوع اختلالات روحی و روانی با یک پیمایش ملی به دست آمده است که در این مطالعه افراد بین ۱۵ تا ۶۴ سال مد نظر قرار گرفته ‌اند، بر اساس گزارش‌های ارسالی به وزارت بهداشت مشخص شده است که ۲۳ درصد این جمعیت از یک اختلال روانشناسی رنج می‌برند اما این بدین معنا نیست که کشور از نظر اختلالات روحی و سلامت روانی دچار مشکل است.

معاون دفتر سلامت روان وزارت بهداشت تصریح کرد: آمار بروز اختلالات روحی و روانی ایران مانند کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته است برای مثال  ۲۶ درصد از مردم آمریکا از مشکلات روحی و روانی رنج می‌برند.

وی اضافه کرد: مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی بر موضوع سلامت روان افراد تاثیر منفی دارد، زیرا بیشتر مردم مشکلاتی مانند جنگ وبحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم را درک کرده‌اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان اسدی در پایان گفت: برای ارتقای سلامت روان می‌توان ارتباط اجتماعی خوبی با افراد برقرار کرد تا از بروز اختلالت روحی و روانی و پرداختن به افکار نامناسب جلوگیری کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه