برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران برای آگاهی از شرایط و ثبت نام در شورای صنفی دانشکده ها به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده محل تحصیل و برای ثبت نام در شورای صنفی خوابگاه ها به دفتر سرپرستی خوابگاه محل سکونت مراجعه کنند.

همچنین ارائه مدارک مورد نیاز شامل یک قطعه عکس، تصویر کارت دانشجویی و کارت ملی متقاضی حین ثبت نام الزامی است. 

براساس اطلاعیه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشجویان می توانند برای مطالعه آئین نامه و دستورالعمل شورای صنفی دانشجویان، به سایت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه به نشانی http://vsca.tums.ac.ir مراجعه کنند.

همچنین زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشکده ها روز سه شنبه 7 خرداد 98 از ساعت 9 تا 16 در دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی هر دانشکده و برای خوابگاه ها نیز در همین روز از ساعت 14 تا 21 در دفتر سرپرستی هر خوابگاه تعیین شده است.

تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه "به غیر از دانشجویان میهمان" با ارائه کارت دانشجویی می توانند با رأی خود در انتخابات شرکت کنند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال حاضر دارای 16 واحد شورای صنفی دانشجویی بوده که در مجموع 65 نفر از دانشجویان این دانشگاه در این شوراها مشغول به فعالیت هستند.

پایان پیام/

مطالب مشابه