کمبودی در زمینه باطری قلب نداریم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی پیرصالحی درمورد برخی اظهارنظرها مبنی بر کمبود باطری قلب در کشور گفت: در بهمن و اسفند سال 97 به دلیل اینکه نتوانستیم پول را منتقل کنیم اجناس در گمرکات مانده و فروشندگان پول خود را دریافت نکرده بودند.

وی افزود: بنابراین کمبودهایی در زمینه باطری قلب وجود داشت اما با نبود آن مواجه نشدیم و بیمارستان ها با نوبت دهی آن را در اختیار بیماران قرار می دادند.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: بیمارستان ها باطری قلب را تهیه و در اختیار بیمار قرار می دهند و نیازی نیست که بیمار برای خرید پیس میکر به بازار مراجعه کند. وی یادآور شد: ممکن است باطری قلب در بازار موجود نباشد زیرا فقط از طریق هیات امنا برای بیمارستان ها تهیه می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت پیرصالحی در پایان گفت: امروزه کمبودی در زمینه پیس میکر " باطری قلب " وجود ندارد. قیمت باطری قلب افزایش نیافته و قول می دهیم مردم باطری قلب را با قیمت های سابق در بیمارستان ها تامین کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه