عوامل برون سازمانی مهمترین عامل در رشد و توسعه خدمات بیمه الکترونیک است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، اکبر پولادی در یادداشتی نوشت: تغییر و تحول و نوآوری در ابعاد مختلف سازمان‌ها و شرکت‌ها جزء یکی از اصول اصلی بقای هر سازمانی محسوب می‌شود. بیمه الکترونیکی در یک نگاه کلی به فراهم ساختن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بیمه‌ای با استفاده از واسطه‌های ایمن بدون حضور فیزیکی اطلاق می‌شود.

به عبارت دیگر بیمه الکترونیکی به معنای استفاده از روش‌های الکترونیکی برای کمک به مبادله خدمات بیمه‌ای است. براساس تحقیق انجام شده به دنبال شناخت عناصر اصلی موفقیت بیمه الکترونیک در سازمان بیمه سلامت مشخص شد که مهمترین عامل در رشد و توسعه خدمات بیمه الکترونیک در کشور عوامل برون سازمانی است.

فرهنگ‌سازی، رابطه با سایر سازمان‌ها، خواسته‌های بیمه‌شدگان ،آموزش عمومی و نقش قوانین و مقررات از ابعاد مختلف عوامل برون سازمانی محسوب می‌شوند و به دنبال مولفه‌های درون سازمانی، یکپارچگی سازمان و ویژه‌گی‌های کارکنان و پشتیبانی سازمانی به ترتیب در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.

همچنین لازم به ذکر است تاثیر مستقیم عوامل زیرساخت فناوری بر توسعه خدمات الکترونیک در سازمان بیمه سلامت تایید نمی‌شود اما این متغیر به صورت غیر مستقیم روی متغیر درون سازمانی و توسعه خدمات الکترونیک تاثیرگذار است.

پایان پیام/

مطالب مشابه