باید هرچه سریعتر پروژه نسخه نویسی الکترونیکی را به سرانجام رساند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا منصوری با بیان اینکه خدمات بیمه سلامت درکاهش مشکلات بهداشتی و درمانی آحاد جامعه بسیار موثراست گفت: درگذشته افراد تمام هزینه های درمانی خود را به طور شخصی پرداخت می کردند، اما با آغاز فعالیت بیمه سلامت میزان پرداختی های مردم به ویژه افراد بی بضاعت بسیارکاهش پیدا کرد که این مسئله کمک بزرگی به بیمه شدگان بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن درمجلس با اشاره به اینکه مدیریت منابع و هزینه ها، همچنین بحث بهره درحوزه بهداشت و درمان باید دردستورکار قرار گیرد افزود: باید با حداقل هزینه ها بیشترین بهره وری را داشت، به ویژه در سال جاری که شرایط اقتصادی مناسبی برای کل بخش ها وجود ندارد، بنابراین برای رهایی از هرگونه مشکلی باید از اتلاف منابع و هزینه های غیرضرورجلوگیری کرد.

منصوری گفت: نظارت برروند درمان و هزینه کرد اعتبارات باید نسبت به گذشته افزایش پیدا کند، بیمه سلامت خوشبختانه از ابتدای تاسیس تاکنون خدمات شایسته ای را حتی درنبود اعتبارات کافی به بیمه شدگان ارایه داده است، لذا برای اینکه ارایه این خدمات با کیفیت بهتری ادامه پیدا کند، باید به نحوه هزینه اعتبارات و تخصیص منابع مورد نیاز توجه کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت وی در پایان با بیان اینکه ارایه خدمات به صورت الکترونیکی درتمامی نقاط دنیا مورد توجه است اظهار داشت: در طی دو دهه گذشته تجویز دارو به صورت الکترونیکی درتمامی نقاط دنیا در دستورکار بوده و درکشورما نیز برای جلوگیری از قطع درختان و تولید کاغذ باید هرچه سریعتر پروژه نسخه نویسی الکترونیکی را به سرانجام رساند و از اقدامات سنتی درحوزه درمان جلوگیری کرد، به طورحتم درحوزه ارتباطی هیچ مشکلی وجود نداشته و جدیدترین نسل برنامه های دیجیتال ها درکشور فعال است، لذا می توان با استفاده از این ظرفیت مشکلات درمانی را درمدت زمان کوتاه تری حل کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه