در سازمان غذا و دارو رانت وجود ندارد، بلکه عدم شفافیت داریم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی پیرصالحی در مورد رانت موجود در سازمان غذا و دارو، گفت: در سازمان رانت وجود ندارد بلکه در برخی موارد عدم شفافیت را داریم. امضاها در سازمان غذا و دارو دست یک نفر نیست.

وی افزود: امروزه تمامی امضاهای سازمان توسط کمیسیون‌ها و کمیته‌ها انجام می‌شود و در واقع دست یک نفر نیست و کمیسیون‌ها و کمیته ها باید برای صدور مجوز ورود کالاها تصمیم‌گیری کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: عدم شفافیت‌های بیرونی به برخی سوء‌تفاهمات دامن می‌زند، برای برطرف کردن این سوء‌تفاهم‌ها نسبت به شروع فرآیندی که وزیر بهداشت دستور دادند یعنی بررسی عملکرد گذشته و شفافیت آینده اقدام کردیم.

پیرصالحی گفت: تمامی کمیسیون‌ها و کمیته ها ضبط و به صورت آنلاین در اختیار نهادهای نظارتی قرار داده می شود تا بتوانند نظارت کنند.

وی اضافه کرد: از نهادهای نظارتی خواستیم که در کمیسیون‌های ما حضور داشته باشند و از نمایندگان مجلس نیز درخواست کردیم با حضور در کمیسیون ها با فرایندهای ما آشنا شوند.

رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: بر این باورم که اگر شفافیت ما افزایش یابد نگرانی‌ها نیز برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت پیرصالحی در پایان در مورد قول وزیر بهداشت برای حذف رانت در سیستم غذا و دارو طی سه ماه آینده، افزود: بحث شفافیت‌ها را به صورت جدی پیگیری و دنبال می‌کنیم که تا سه ماه آینده به درستی تحقق یابد.

پایان پیام/

مطالب مشابه