نظارت بر موادغذایی نیازمند قوانینی مجزاست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حیدرعلی عابدی در رابطه با ضروت تفکیک قوانین غذا و دارو گفت: ما قانونی مجزا برای نظارت بر مواد غذایی نداریم، از سال‌های گذشته  پیش نویس‌هایی برای غذا، نحوه کنترل کیفی غذا، نظارت و توزیع غذا تدوین شده اما هیچ‌گاه به صورت طرح و یا لایحه وارد مجلس نشده و تنها همین قوانین موجود برای غذا و دارو بوده که حیطه نظارت بر مواد غذایی را مشخص کرده است.
 
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در خصوص بازنگری در قانون مقررات امور دارویی، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسه‌ای با مرکز پژوهش‌ها برگزار کرد و در جمع بندی این جلسه به این نتیجه رسیدیم که نظارت بر مواد غذایی نیازمند قانون است، بنابراین دولت باید لایحه‌ای مخصوص برای حیطه غذا تهیه و به مجلس ارائه کند، تا به صورت فوریت در مجلس مطرح و مصوبه‌اش تصویب شود.
 
وی افزود: در حال حاضر  قوانین نظارت بر مواد غذایی با قوانین بهداشتی و درمانی یکی است، اما این قانون باید به دلیل اهمیت و پیچیدگی‌های بحث غذایی جدا شود، بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد تعیین قانون مجزا برای حیطه مواد غذایی را مطرح کرد. 

عابدی گفت: اگر قوانین مربوط به مواد غذایی در قالب طرح به مجلس ارائه شود، در طول فرصت یکساله مجلس دهم به نتیجه نخواهد رسید، بنابراین اگر دولت همت کند و ظرف یک الی دو ماه اخیر این موضوع را در  قالب لایحه‌ای به مجلس ارسال کند، به زودی تصویب خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه