بیماران سرطانی با تنگناهای اقتصادی روبرو هستند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباسعلی پوربافرانی درباره وضعیت خدمات رسانی  بیمه ای به بیماران سرطانی در کشور گفت: برای افزایش ارائه خدمات درمانی به بیماران سرطانی الزامی است که ساماندهی وضعیت بیمه ها در دستور کار قرار گیرد و از همین رو الزامی است که منابع بیمه ای مدیریت شود تا مشکلات  تامین دارو برای بیماران سرطانی به نحو شایانی برطرف شود. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه منابع بیمه ای در کشور  در حوزه درمان نباید به سمت هزینه ای غیر ضروری هدایت شود تصریح کرد: زمانی که هزینه های درمان در حوزه بهداشت و درمان کنترل نشود، بطور حتم هزینه ها نیز  در حوزه درمان با افزایش روبرو می شود. 

پوربافرانی گفت: باید بیماران اورژانسی و سرطانی در  اولویت برنامه های خدمات درمانی و تامین دارو  قرار گیرند  بنابراین  نباید  به نوعی در  حوزه بهداشت هزینه کرد که نتوان بودجه بیماران سرطانی در  حوزه درمان را تامین کرد زیرا  درمان بیماران فوق از بسیاری هزینه‌های غیر ضرور در حوزه بهداشت واجب تر است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در پایان افزود: بیماران سرطانی با تنگناهای اقتصادی  روبرو هستند بنابراین بدیهی است که به جای  تامین هزینه های غیر ضرور برای بیماران باید تدابیری اندیشده شود که بیماران سرطانی، خاص در  اولویت دریافت خدمات درمانی قرار بگیرند.

پایان پیام/