مردم روستایی توان پرداخت هزینه‌های درمان در بخش خصوصی را ندارند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، قرجه طیار در خصوص وضعیت خدمات رسانی درمانی  به مردم سیل زده استان گلستان،گفت: ورود وزارت بهداشت و درمان برای همکاری بیمه ها جهت افزایش خدمات درمانی به بیماران سیل زده در مراکز دولتی و خصوصی استان گلستان الزامی است  زیرا امکانات مراکز دولتی جوابگو حجم مراجعه بیماران را نمی‌دهد.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کمبود و خرابی دستگاه‌های عسکبرداری در حوزه پزشکی در مراکز دولتی بیماران را با فشارهای اقتصادی روانه مراکز خصوصی می‌کند تصریح کرد: در شرایطی  که مراکز  خصوصی درمانی، دفترچه های درمانی روستاییان سیل زده استان گلستان را پذیر ش نمی‌کنند که این اقشار زحمتکش توان پرداخت هزینه های درمانی در بخش خصوصی را ندارند.
 
طیار گفت: بیمه‌های روستایی در مراکز درمانی -دولتی در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله سیل دردی از مردم دوا نمی کنند زیرا  امکانات بخش دولتی با حجم مراجعه کنندگان آسیب دیده بر اثر سیل همخوانی ندارد ما انتظار داریم، وزارت بهداشت و درمان در این شرایط سخت، پشتیبان بیماران در مناطق سیل زده باشد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ور در پایان افزود: مردم روستایی توان پرداخت هزینه های درمان در بخش خصوصی را ندارند یادآورشد: امکانات مراکز درمانی- دولتی پاسخگوی حجم مراجعه مردم سیل زده استان گلستان نیست.

پایان پیام/

مطالب مشابه