کارگاه هماهنگی ناظران ستادی بسیج ملی کنترل فشار خون برگزار شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، افشین استوار و معاونان فنی و اجرایی این دفتر در این کارگاه درخصوص دستورالعمل اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون، چک لیست های نظارت و پایش و فرآینده اجرای نظارت و جمع آوری اطلاعات پایش به ایراد سخنرانی پرداختند. 

یه گزارش وب‌دا بسیج ملی کنترل فشار خون 27 اردیبهشت تا 15 تیر 98 با شعار "فشار خون؛ بدانیم و اقدام کنیم..." در سراسر کشور برگزار می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه