بحران در سازمان تامین اجتماعی از سوء مدیریت گذشته است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی در این نامه نوشته است: از نگاه اینجانب تامین اجتماعی این روزها محصول بی خردی جمعی است‌. جایی که مفاهیم اولیه ی مدیریت لوث می شود و ساختارهای هنجارمند فرو می‌ریزد و دستگاهی که ارتباط بسیار تنگاتنگ با امنیت ملی کشور دارد؛ به دست سیاسیون و احزاب و ....می افتد و می شود ابزار سیاست های پوپولیستی.

بدون هیچگونه تردیدی؛ این نامه خدمت بزرگی به ارکان حکومت است که بدانند؛ فیلم مستند"بمب ساعتی" در مورد بیمه ها؛ تا چه حد واقعی و خیرخواهانه تدوین شده است.امروز تامین اجتماعی به شدت دچار سو مدیریت است.‌ آنچه دولت ها و مجلس های دوازده سال اخیر و خصوصا دولت حاضر بر تامین اجتماعی آورده اند؛ در قاموس هیچ مکتب مدیریتی دنیا و محاسبات آکچواری نخواهد گنجید و بیشتر شبیه مصرف کردن است تا اداره کردن؛ مصرفی مصرفانه و بی حساب و کتاب.

وقتی به زیر مجموعه هایش نگاه می کنی و می بینی که یک مجموعه ی اقتصادی مرتبط با صنایع توسط یک "کارشناس جامعه شناسی" اداره می شود؛ وقتی هولدینگ گردشگری توسط فردی اداره می شود که خود درگیر چند شرکت خصوصی همراستا با حیطه ی فعالیت همان هولدینگ است و .... وقتی مدیران حوزه ی نظارت درگیر حوزه ی اجرا باشند و در نهایت اینکه وقتی شیوه ی عزل و نصب مدیران از حداقل نظامات اصولی پیشرفته ی دنیا بهره مند نباشد و فراخوان و احراز صلاحیت افراد به ورطه ی فراموشی نهاده شود؛ دلت می گیرد و با نهایت افسوس در می یابی کا نتیجه قطعا همین خواهد بود که در نامه ی معاونت اقتصادی به نمایش در امده است.

بحران در سازمان تامین اجتماعی از سوء مدیریت گذشته است؛ نقل به مضمون از اکبر شوکت بی اعتنایی دولت به این سازمان بین النسلی بیشتر شبیه یک توهین است تا اداره کردن؟ بزرگترین صندوق بین النسلی کشور در این شرایط خطیر؛ حتی سرپرست قانونی ندارد؟! باید این واقعیت تلخ را باور کرد؟

اما روی دیگر سخن با نهادهای امنیتی کشور است که آیا تاکنون با کارشناسان و دلسوزان این آب و خاک در مورد آینده ی این صندوق و تبعات اداره ی کنونی آن به گفتگو نشسته اند؟! آیا بررسی کرده اند چند مدیر فاقد صلاحیت از نظر همان نهادهای قانونی به کار گرفته شده اند؟! آیا سازمان بازرسی کل کشور؛ گردش کاری از اوضاع این سازمان بزرگ تقدیم مقامات عالیرتبه ی کشور کرده است؟

آیا کسی وجود دارد که پاسخ بدهد؛ برای چه اداره کل درمان غیرمستقیم تامین اجتماعی که ۱۳ هزار میلیارد بدهی به مراکز درمانی کشور دارد؛ ماه ها مدیرکل ندارد؟! چه کسی باید مفاهیم خرید راهبردی و افزایش اثربخشی منابع را در این سازمان اجرا کند؟

قدر مسلم؛ اگر این برومندِ صغیر شده که این روزها یتیمی را هم یدک می کشد؛ از حداقل توجه برخوردار بود؛ بزرگترین و قوی ترین بازوی ارتقای سطح رفاهی کشور بود؛ من عمیقم نگرانم؛ نگران از فردایی که دولتمردان و مجلس نشینان برای این سازمان رقم می زنند؛ فردایی پرآشوب تر از امروز؛ مگر می شود؛ از دولتمردانی که چراغشان به هر دخمه و کوره راهی می رود تا گزینه ای غیراقتصادی از مهندس عمران تا ارتوپد را پیدا می کند اما خیل متخصصین را بر نمی تابد، امیدوار بود؟

بگذارید گله ای از اصحاب رسانه ها کنم؛ سیمای ملی ما؛ روزنامه های متقاضی ارز دولتی و مدعی و ... چه می کنند؛ به انتظار نشسته اند برای روز فاجعه؟

کاش بدانیم اکنون هم دیر است؛ بحث ۴۳ میلیون ایرانی مطرح است؛ سکوت امروز هیچ قرابتی با آرامش فردا ندارد؛ دست به کار شویم و روی گزینه ی مدیرعاملی این سازمان و شرکت های اقتصادی ان زوم کنیم و شفافیت را برای حاکمرانی صحیح و ارامش مردم فریاد بزنیم و مطالبه کنیم؛ فردا دیر و رئیس جمهور بسیار خونسرد است. سلامت نیوز

پایان پیام/

مطالب مشابه