ظرفیت خوابگاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ظرفیت کل خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه مهر ۹۶ تا شهریور ۹۷، رقم ۷۶ هزار و ۲۹۴ متر مربع اعلام شد که این خوابگاه‌ها شامل خوابگاه‌های ملکی، وقفی، استیجاری، مشارکتی و خودگردان است که نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل آن، دارای نرخ رشد ۱/۷ درصدی بوده است.

بنابر این گزارش، ظرفیت خوابگاه‌های ملکی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در بازه زمانی (مهر ۹۶ تا شهریور ۹۷‏)، ۶۰ هزار و ۹۰۰ متر مربع، خوابگاه‌های وقفی یک‌هزار و ۵۲۵ متر مربع، خوابگاه‌های استیجاری ۵ هزار و ۶۳ متر مربع، خوابگاه‌های مشارکتی ۲ هزار و ۸۲۰ متر مربع و خوابگاه‌های خودگردان ۵ هزار و ۹۸۶ مترمربع بوده است.

به گزارش مفدا، نرخ رشد یک ساله خوابگاه‌های ملکی ۱/۲۶ درصد بوده است. به عبارتی ظرفیت خوابگاه‌های ملکی در مهر ۹۵، ۶۰ هزار و ۱۳۹ متر مربع بوده است که این رقم در سال بعد افزایش یافت و به عدد ۶۰ هزار مترمربع رسیده است. همچنین نرم رشد یک ساله خوابگاه‌های استیجاری ۱۱/۱ درصد بوده است که به عبارتی ظرفیت خوابگاه‌های استیجاری در مهر ۹۵، ۴ هزار و ۵۵۶ متر مربع بوده است که این رقم در سال بعد ارتقا پیدا کرد و به ظرفیت ۵ هزار و ۶۳ متر مربع افزایش یافت.

پایان پیام/

مطالب مشابه