بررسی اثر تحریم ها بر عرصه سلامت کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا زالی گفت: هرچند که دارو و تجهیزات پزشکی مستقیما جز موارد تحریم نیستند اما برخی از مشکلات عمومی اعم از تحریم نقل و انتقالات مالی توقف سوئیفت، تراکنش های اختلال دار بین المللی به طور غیرمستقیم فرآیند تامین دارو، تجهیزات و سایر ملزومات پزشکی را مختل می کند و علی رغم همه رشادت های جامعه پزشکی و صبوری مردم، بحث تلخ تحریم آثار زیان باری در جامعه و به ویژه عرصه سلامت کشور خواهد گذاشت که در این کنگره با مدلسازی و ایجاد روش هایی موثر برای به حداقل رساندن تحریم ها به ویژه در حوزه جراحی هستیم.

وی افزود: آثار تحریم ها، حتی در جریان سیل اخیر کشور و در ابعاد امدادی هم قابل مشاهده بود و بسیاری از کمک های بین المللی به مقصد نمی رسید. بررسی ابعاد حقوقی تحریم ها با حضور جامعه جراحان و یادآوری دوباره وظایف انسانی در این شرایط خطیر، از دیگر موضوعات مورد بحث هستند چراکه تحریم ها آثار مترتبه حقوقی متعددی در عرصه سلامت انسان به عنوان یک حق طبیعی ایجاد می کند . 

رییس اسبق سازمان نظام پزشکی ادامه داد: ترویج استانداردهای تشخیص و درمانی بر اساس "طب مبتنی بر شواهد" جهت کاستن نیازهای مالی، تجهیزاتی، دارویی، لجستیکی درمان تحریم و همچنین تببین گایدلاین های منطقی برای افزایش اثربخشی مداخلات تشخیصی و درمان با استفاده از روش های علمی و متعارف و متناسب با ذائقه علمی کشور، می توان با افزایش بهره وری از شواهد علمی، آثار تحریم ها را به حداقل رساند. 

زالی گفت: استفاده از ظرفیت نخبگان علمی، انجمن های علمی تخصصی و بوردهای تخصصی در کشور جهت استقرار واقعی، علمی و کارآمد ارزیابی تکنولوژی به مثابه فیلدی موثر در مدیریت کردن فرآیند های انتخاب، نگهداری، کاربرد موقر و ایمنی سیستم های پزشکی است که در این روش می توان با رویکرد ارزیابی فن آوری سلامت منجر به جایگزینی اقدامات تشخیصی با مداخلات هزینه اثربخش تر شد. 

وی اظهار کرد: مصرف منطقی دارو و تجهیزات پزشکی کشور ضمن حفظ کیفیت پروتکل های درمانی در کاهش هزینه ها و تاثیر تحریم ها بسیار موثر است. تجویز و مصرف منطقی دارو مبتنی بر شواهد با انجام رویکردهای متفاوت به ویژه در شرایط تحریمی کشور موثر خواهد بود اما باید توجه کنیم که پروتکل های تشخیصی و درمانی از استانداردهای ارائه خدمات خارج نشده و همچنان خدمات با بهترین کیفیت به بیماران ارائه شود. 

این متخصص جراحی مغز ،اعصاب و ستون فقرات تصریح کرد: جلوگیری از تقاضای های القایی توسط صاحبان حرف پزشکی در کاهش اثر تحریم ها موثر است. بخشی از نیارهای القایی در پروسه درمانی و تشخیصی مربوط به مسائل فرهنگی و بخشی هم مربوط به حوزه پزشکی است که در شرایط کنونی باید با استفاده از ظرفیت های علمی انجمن های علمی تخصصی و صاحبان فن یعنی  جامعه پزشکان و جراحان این مسئله مدیریت شده تا بتوان از حداقل امکانات ، بیشترین بهره برداری را داشت.

زالی ادامه داد: تدوین و تبیین گایدلاین های برخاسته از متن جامعه پزشکی ، یکی از پیش شرط های مدیریت بهینه مصارف کشور در شرایط اقتصادی خطیر است.بدیهی است که تغییر رفتار جامعه جراحان و راهکارهای موجود برای کاهش تاثیر تحریم ها، باید ضمن حفظ کیفیت و استانداردهای خدمات پزشکی باشد چراکه مهمترین خط قرمز ما تخطی از استانداردها و به خطرافتادن ایمنی بیماران است.

به گزارش ایرنا وی در پایان اضافه کرد: قابلیت استفاده مجدد از تجهیزات و وسایل پزشکی نیازمند دستورالعمل مورد تایید است. بدیهی است فرآوری مجدد وسایل پزشکی باید دقیقا در چارچوب قوانین نظارتی بوده و با درنظر گرفتن ابعاد علمی، استانداردها و تبعیت از الزامات تعیین شده انجام شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه