کنترل و ارزیابی ابزار کارآمد مدیران در رده های مختلف سازمانی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، امیر پیروزیان با اشاره به اینکه هدف ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی بهبود مدیریت ، ارتقاء وبهبود فرآیندهای ارائه خدمت به مردم است گفت: یکی از وظایف اساسی مدیریت، نظارت، کنترل و ارزیابی است که بدون آن تحقق اهداف امکان پذیر نخواهد بود، بطوری که بدون توجه به این جز سایر اجزای مدیریت همانند برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت ناقص بوده و تضمینی برای انجام درست آنها وجود ندارد.

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در حقیقت زمانی که یک برنامه تهیه شد و یا قوانین و دستورالعمل های اجرایی ابلاغ شد باید برای اجرای آنها سازماندهی به عمل آید و دراجرای برنامه اطمینان وتضمین لازم ایجاد شود.

وی افزود: گاهی ممکن است حتی جزئیات برنامه به صورت دقیق اجرا شود، اما جهت گیری کلی در اجرای برنامه دارای انحراف بوده و ما را از هدف دور سازد.

پیروزیان گفت: اطمینان از این که اجرای برنامه و هدایت آن درست صورت می گیرد و در صورت مشاهده انحراف ،اقدامات مقتضی برای تصحیح آن بعمل می آید، نیازمند نظارت و کنترل است. شاید به جرات به توان ادعا کرد انجام هیچ فعالیتی در سازمان قرین به توفیق نخواهد بود مگر این که کنترل و ارزیابی‌های لازم نسبت به آن به عمل آمده باشد.

مدیر‌کل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت خاطرنشان کرد‌: با نظارت است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدف ها وانجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و درصورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت وی در پایان اضافه کرد: کنترل و ارزیابی ابزار کارآمد مدیران در رده های مختلف سازمانی از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم استفاده دقیق ازآن در مراتب مختلف به سادگی قابل احساس است، بسترهای الکترونیکی در نظارت و ارزیابی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و موجب ایجاد فرهنگ سازمانی پویا ،نهادینه ومستمر در نظارت و ارزیابی خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه