مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری‌های سلامت، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:
 
جناب آقای دکتر سید سجاد رضوی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب اين ابلاغ به عنوان مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری های سلامت، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت منصوب مي شويد تا تحت عنایت پروردگار، با سیاستگذاری، تولید شواهد، ساماندهی و مدیریت عملکرد و ارتقای دانش و نظارت بر عملکرد واحد های تابعه، مدیریت اطلاعات و ارائه برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی در حوزه های زیر در راستای تحقق اهداف نظام سلامت فعالیت نمایید:  

- ارزیابی فناوری سلامت برای تمام محصولات دانشی قبل از مجوز ورود به عرصه سلامت کشور بر مبنای هزینه اثر بخشی و در قالب سطح بندی ارائه خدمات کشور

- تدوین راهنماها و استاندارد خدمات و بازنگری دوره ای 

- بازنگری، تدوین بسته خدمات پایه بیمه ای با کمک افراد خبره، سازمان ها و حوزه های مرتبط بخصوص تدوین Minimal package , Essential package, Benefit package

- تدوین الگوی صحیح نظام پرداخت بخصوص بر مبنای تغییر فروش بیمه ای و روش( DRG بجای FFS)

- بازنگری و پایش بسته های مرتبط در برنامه های طرح تحول سلامت از جمله ایجاد رویکرد جدید بسته ماندگاری پزشکان و تداوم بی وقفه برنامه ها با نگاه ویژه نسبت به جلوگیری از هزینه های کمر شکن بخصوص در بیماران خاص و صعب العلاج 

- پیگیری در جهت اجرای کتاب ارزش نسبی با اولویت منطقی کردن هزینه ها و تامین عدالت بین رشته ای با کمک سازمان برنامه و بودجه، نظام پزشکی و حوزه های مرتبط

- همکاری با حوزه ICT  "مدیریت آمار وفناوری اطلاعات" و معاونت  های محترم بهداشتی و توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع در جهت اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت و تبادل الکترونیک اسناد با بیمه ها

-  اميد است با اتكال به خداوند متعال و در جهت خدمت به ملت شریف ایران با حضور مستمر در بین مردم در انجام شایسته وظایف با رعایت ضوابط و قوانین موفق باشید.

پایان پیام/

مطالب مشابه