سفازولین در داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش موجود نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شهرام شعیبی درباره کمبود سفازولین دربازار دارویی کشور اظهار کرد: سفازولین در داروخانه ها و شرکت های پخش موجود نیست چرا که ماده اولیه آن برای تولید وجود ندارد و این کمبود فقط مختص ایران نبوده و جهانی است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: با توجه به اینکه ماده اولیه مناسب در دسترس شرکت های داروسازی نیست به همین دلیل برای تامین نیاز دارویی بیمارستان واردات فوریتی سفازولین را در دستور کار قرار دادیم و اکنون محموله سفازولین در گمرگ قرار دارد و ظرف 2 هفته آینده از گمرگ ترخیص و وارد بازار می شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی در پایان درباره کمبود سفازولین در بیمارستان ها بیان کرد: بیمارستان ها چون دارو را با تدبیر مصرف می کنند کمبودی در بیمارستان ها نداریم و موجودی بازار در بیمارستان ‌ها ذخیره شدند.

پایان پیام/

مطالب مشابه