برای ارائه خدمت مطلوب درمانی نیاز به بستر الکترونیکی بود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نصرالله جهانگرد، در حاشیه برگزاری ششمين جلسه شوراي سياستگذاري نظام الكترونيك سلامت كشور درخصوص استقرار پرونده الکترونیک سلامت، اظهار کرد: خوشبختانه امروز، شاهد گذار از مراحل نهایی، نمایش توانمندی و استقرار شبکه الکترونیکی سلامت کشور هستیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: استقرار پرونده الکترونیک سلامت بر این اساس شکل گرفته که برای هر یک از شهروندان در کشور یک پرونده مستقل تشکیل دهیم تا تمامی اطلاعات سلامت فرد از قبل از تولد تا زمان حیاتش، به ثبت رسد. به این ترتیب خدماتی که به شهروندان ارائه می شود، از کیفیت مطلوب تری برخوردار بوده و رفاه در زمینه سلامت را فراهم می کند.

وی افزود: از سوی دیگر، با استقرار پرونده الکترونیک سلامت، کیفیت و کمیت خدمات سلامت در نظام درمان نیز مدیریت می شود؛ چراکه مقوله درمان، یکی از دو مولفه بسیار مهم در اقتصاد کشورها محسوب می شود و مردم انتظار دارند که دولت ها در این خصوص، تصمیماتی اخذ کنند که به نفع شهروندان بوده و موجب آسایش و تامین رفاه آنها شود. به عبارتی، ضریب هزینه درمان و ضریب مالیات در سبد خانوار، دو مولفه بسیار مهم در اقتصاد کشورها محسوب می شوند. به همین دلیل، در هر کشوری دولت ها درخصوص هزینه های درمان تدابیری می اندیشند.

جهانگرد گفت: در ایران، بنابر سیاست های ملی، تقریبا برای تمام مردم، از طریق بیمه ها، پوشش های درمانی فراهم شده است و چنانچه در مورد کیفیت و کمیت این خدمات، مدیریت صحیح وجود نداشته و با هوشمندی عمل نکنیم، به خسارت های بیشتر منجر شده و از ارائه خدمت سالم باز می مانیم. به همین دلیل، برای ارائه خدمت مطلوب درمانی به شهروندان در هر نقطه ای از ایران، به بستر الکترونیکی نیاز داشتیم تا مردم با مراجعه به شبکه درمانی، براساس اطلاعات دقیق، بتواند خدمات مناسبی دریافت کنند. همچنین، برای اینکه در نظام ارائه خدمات، از ارائه نامطلوب خدمات، هزینه بالا و بی عدالتی پیشگیری شود، استقرار این بستر الکترونیک، ضرورت داشت. بنابراین، استقرار پرونده الکترونیک سلامت، به نفع مردم و سیاستگذاران است. 

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت بعد از سال ها اقدامات پیچیده و تلاش، به هدف نزدیک شده و اکنون در شرایط بسیار خوبی قرار دارد، عنوان کرد: درحال حاضر، در آغاز یک راه تکاملی قرار داریم؛ چراکه به تدریج می توان آن را کامل کرد و توسعه بخشید، اما آنچه مسلم است، اینکه معماری اصلی کار شکل گرفته است.

وی اظهار کرد: به تدریج با ایجاد تنوع خدمت، دسترسی بیشتر مردم و افزایش میزان آمادگی مراکز برای عرضه خدمات بهداشتی و درمانی، می توان در نظام الکترونیکی ارائه خدمات سلامت، به نقطه بهینه رسید.

به گزارش وب‌دا جهانگرد در پایان درخصوص مزیت استقرار پرونده الکترونیک سلامت برای شهروندان بیان کرد: با پوشش کامل پرونده الکترونیک سلامت در سطح کشور، هر شهروند در هر نقطه ای که به مراکز درمانی مراجعه کند، با ارائه شماره ملی خود می تواند خدمات بهداشتی و درمانی مناسب دریافت کند. در این مراکز، براساس پرونده الکترونیک سلامت، نوع پوشش بیمه ای بیمار مشخص شده و خدمات مناسب با هزینه مناسب تعیین می شود؛ تا به گفته مقام معظم رهبری، امیدواریم روزی برسد، تا بیماران به جز رنج بیماری، رنج دیگری نداشته باشد.

پایان پیام/