رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، وزیر بهداشت در این حکم، تدوین استراتژی های مورد نظر و اقدامات لازم در زمینه سیاستگذاری برای ارتقای همه جانبه در حوزه سلامت و امنیت غذایی و مؤلفه های اثرگذار بر آن از طریق شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را از جمله اقدامات این شورا مطرح کرده و بر سامان دهي كليه فعاليت هاي فرابخشي به منظور افزایش ظرفيت شورای عالی سلامت و امنيت غذايی، تاکید کرد.

متن کامل این حکم به شرح زیر است؛ 

جناب آقای دکتر علی دل پیشه

استاد محترم دانشگاه 

در راستاي بند دوم سياست‌هاي كلان سلامت مبني بر تحقق رويكرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در قوانين، سياست هاي اجرايي و مقررات و نظربه دانش، تعهد و سوابق ارزشمند مدیریتی جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان ریيس دبيرخانه شورايعالي سلامت و امنيت غذايي منصوب مي شويد تا با ياري خداوند متعال و رعايت جوانب قانوني نسبت به انجام امور محوله و زيرنظر اینجانب اقدام نمایید:

1-   تدوین استراتژی های مورد نظر و اقدامات لازم در زمینه سیاست‌‌گذاری برای ارتقای همه جانبه در حوزه سلامت و امنیت غذایی و مؤلفه های اثرگذار بر آن از طریق شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

2-   بررسی و تدوین فرایندهای مورد نیاز در هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی به منظور سرعت بخشیدن در چرخه کارها برای تصویب برنامه‌ها و تدابیر مورد نیاز در چهارچوب سیاست‌‌های ناظر بر سلامت و امنیت غذایی

3-   استخراج، ابلاغ و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی و تعیین روش های اثرگذار در ایجاد ضمانت اجرایی بیشتر

4-   استفاده از حداكثر ظرفيت موجود در وزارت بهداشت در حوزه های آموزشی، تحقیقات، بهداشت، درمان، غذا و دارو و همچنین ساير دستگاه هاي عضو شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي براي يكپارچگي و ارتقای فرآيند سياست گذاري فرابخشي سلامت

5-   ایجاد مدیریت فعال و اثربخش در فعالیت فرآیندهای دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذائی در راستای حمایت از سیاستگذاری آگاه از شواهد با بهره گیری از نیروهای متخصص، توانمند و متعهد و همچنین عقد تفاهم نامه های همکاری با سایر دستگاه ها و نظارت بر حسن اجرای آن

6-   تدوین فرآیندهای مورد نیاز در رصد و دیده بانی مجموعه فعالیت های پیش بینی شده در نظام ارائه خدمات سلامت براساس تکالیف بالادستی به نحوی که بتوان در مناطق مختلف میزان پیشرفت و تحقق اهداف را اندازه گیری نمود.

7-   تدوین فرآیندهای پیگیری در جهت تصویب و اجرای استانداردهای ملی سلامت برای طرح های بزرگ توسعه ای، کاهش فقر، سهولت دسترسی و بهره مندی مردم از خدمات سلامت.

8-   تدوین فرآیندهای پیگیری در جهت تصویب برنامه های اجرایی سامانه پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی

9-   تدوین فرآیندهای پیگیری در جهت تصویب ساز وکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش‌های نظارتی به نحوی که تصویر روشنی از ارزیابی های به عمل آمده در عملکرد، قابل دسترسی و قضاوت باشد.

10-  استقرار نظام نامه مدیریت سلامت همه جانبه در سطح استان

11-  فراهم آوردن زمینه جلب مشارکت فعال حوزه های مختلف معاونت ها در وزارت بهداشت از طریق همکاری معاونین محترم در بهره گیری از ظرفیت و قابلیت های بالقوه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی 

12-                       تشکیل کارگروه های تخصصی در معاونت های مختلف با نظر و هماهنگی آنان در موضوعات خاص و مهم که نیازمند همکاری های بین بخشی می باشد، من جمله برنامه های اصلاح نظام ارائه خدمات سلامت شامل ( برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، پوشش همگانی بیمه سلامت، آموزش پاسخگو، پژوهش های کاربردی حاصل فعال سازی دفاتر ارتباط با صنعت، پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان، ایمنی غذایی و....)

اميدوارم با بهره گيري از توان و تجربه خود و همكاران در بخش سلامت و ساير بخش ها ضمن هماهنگی با حوزه وزارتی در کلیه امور فوق، بتوانيد با سامان دهي كليه فعاليت هاي فرابخشي، ظرفيت شورا را در بالاترين سطح ممكن فعال سازيد. انتظار دارم تمامي حوزه هاي دستگاه متبوع كه هم اينك در راستاي تحقق اهداف فرابخشي سلامت فعاليت مي كنند، با ساز و كار مدوني كه از سوي دبيرخانه مشخص و ابلاغ مي شود اقدامات خود را به منظور حصول به اهداف مشترك بخش، هماهنگ نمایند.

دکتر سعید نمکی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه