خدمات الکترونیکی از تجویزهای مشابه و غیرمنطقی جلوگیری می‌کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، اصغر سلیمی درباره اهمیت تجویز منطقی دارو و خدمات تصویربرداری افزود: گاهی مشاهده شده که بیمار یک بار ام آر آی انجام داده و بعد به پزشک دیگری مراجعه می‌کند و دوباره برای او ام آر آی تجویز می‌شود. این موضوع علاوه بر آسیب به بیمار، باعث ایجاد هزینه هم می‌شود. در نتیجه فرهنگ سازی برای پزشکان در زمینه تجویز منطقی دارو و خدمات تصویربرداری اهمیت دارد.

عضو فراکسیون سلامت مجلس ادامه داد: خدمات الکترونیکی از تجویزهای مشابه و غیرمنطقی جلوگیری می‌کند. یعنی اگر آزمایش پرهزینه یا تصویربرداری برای بیمار انجام شده باشد، دیگر نیازی به انجام مجدد آن نخواهد بود.

وی افزود: همچنین خدمات الکترونیکی در نظام سلامت می‌تواند دسترسی پزشک به پرونده و اقدامات انجام شده برای بیمار را تسهیل کند و هم به سود بیمار و هم پزشک خواهد بود.در برخی موارد، تجویز داروها یا تصویربرداری‌ها بیش از اندازه و خارج از ضوابط انجام می‌شود که این موضوع هم باعث تحمیل هزینه به بیماران و هم بیمه‌ها شده و علاوه بر ایجاد هزینه، منجر به از بین رفتن سرمایه‌های ملی هم می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت، سلیمی در پایان گفت: کل سابقه بیماران در پرونده الکترونیک سلامت ثبت می‌شود و از طرفی بیمه‌های درمانی هم می‌توانند به این وسیله نظارت عمومی بر مراکز درمانی و تشخیصی داشته باشند.

پایان پیام/

مطالب مشابه