تا استقرار پرونده‌ی الکترونیک سلامت حداقل دو الی سه سال فاصله داریم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، به نقل از سلامت نیوز، این که کدام ذینفعان و چگونه مانع می شوند را هنوز عنوان نکرده اند. اما در حالی این پرونده افتتاح رسمی شد که مسئولین عنوان کردند در آینده داروخانه و بخش خصوصی و ... به آن اضافه می شود.

نکته ی مهم این است که آنچه امروز دیده می شود محصول کار چند ماهه نیست؛ بلکه از سال ۹۴ در دوران اقای دکتر سیاری سامانه ی سیب استقرار یافت و هر فردی می توانست با مراجعه به پایگاه های سلامت پرونده ی الکترونیک خود را تشکیل دهد که در حادثه ی سیل اخیر نیز با اینکه چندین پایگاه بهداشتی از بین رفتند خوشبختانه به دلیل وجود این سامانه پرونده ی مادران باردار و نوزدان و کودکان و بیماران از بین نرفت.

در سامانه ی سیب تا پایان ۹۷ حدود ۷۰ میلیون ایرانی ثبت نام کرده بودند و به نظر می رسد نوعی اطلاع رسانی صورت گرفته که طعم مصادره ی دست آورد دیگران به چشم می‌خورد، در مورد سازمان تامین اجتماعی هم باید گفت استقرار نسخه ی الکترونیک کاملا مستقل صورت گرفته و هیچ ارتباطی به وزارت بهداشت دوران فعلی یا قبلی ندارد.

از سویی اگرچه رویکرد وزیر بهداشت و توجه ایشان به تکلیف قانون برنامه ی ششم در جهت استقرار پرونده ی الکترونیک سلامت ستودنی است اما به نظر می رسد، تا استقرار یکپارچه ی این طرح در کلیه ی مراکز درمانی کشور، معنای افتتاح این پروژه قابل درک نیست.

تصور می رود که با استقرار پرونده ی الکترونیک سلامت حداقل دو الی سه سالی زمان فاصله داریم و صرف دسترسی مراکز درمانی دانشگاهی به سامانه ی سیب و افتتاح طرح نمی توان از آن به عنوان یک پروژه نام برد.

به گفته معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی سطح پیشرفت کار در این سازمان قابل مقایسه با وزارت بهداشت نیست و سازمان تامین اجتماعی سراسری شدن نسخه ی الکترونیک خود را معطل عقب ماندگی های وزارت بهداشت است. به هرحال تا استقرار پرونده ی الکترونیک سلامت به معنای عام آن فاصله ی بسیار داریم و احتمالا افتتاح های دیگری در راه است.

همچنین در گفتگویی که با محمد شریعتی رئیس ستاد اجرایی پزشک خانواده انجام شد، در مورد پرونده ی الکترونیک سلامت و اینکه آیا هم اکنون می توانیم با مراجعه به مراکز درمانی دانشگاه پرونده الکترونیک سلامت تشکیل دهیم؟! صحبت شد.

شریعتی گفت: من یک مسئول بهداشتی هستم و در درمان مسئولیتی ندارم؛ اما در بخش بهداشت همه ی هموطنان شریف ما می توانند با مراجعه به پایگاه های بهداشتی و با ارائه ی کد ملی این پرونده را تشکیل داده و در سرتاسر ایران این پرونده با رضایت بیمار در دسترس پزشکان است و اخیرا این پایگاه ها به مراکز درمانی وصل شده اند.

 این توضیح نشان می دهد که اقدام اصلی در مسیر استقرار پرونده ی الکترونیک سلامت که موجب حضور ریاست محترم جمهور شد، نه افتتاح این پروژه که افتتاح یک گام از گام های مسیر استقرار پرونده ی الکترونیک سلامت بوده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه