تامین اجتماعی هنوز گزارش هزینه‌کرد ۹ بیست هفتم در سال ۹۷ را ارائه نکرده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد نعیم امینی‌فرد در مورد بدهی تامین اجتماعی به بیمارستان ها و مراکز درمانی، گفت: میزان بدهی تامین اجتماعی حدود ۹ هزار میلیارد تومان است که در واقع نه تنها تامین اجتماعی بلکه تمامی صندوق های بیمه‌ای با این مشکل مواجه هستند زیرا این صندوق‌ها، صندوق‌های واسطه‌ای هستند که منابعی را دریافت می کنند و آن را باز توزیع می کنند.

وی افزود: صندوق تامین اجتماعی نسبت به سایر صندوق های بیمه ای به لحاظ منابع و مصارف وضعیت بهتری دارد، فشارهای مضاعفی طی سالیان اخیر به صندوق تامین اجتماعی وارد شد که صندوق را با مشکل مواجه کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تشریح فشارهای وارد شده به صندوق تامین اجتماعی طی سالیان اخیر ادامه داد: افزایش تعداد بازنشستگان یکی از این فشارها است؛ صندوق‌هایی مانند تامین اجتماعی دوران بهاری دارند که معمولا در این دوران منابع صندوق‌ها در اوج و مصارف در کمترین میزان قرار دارد که در حال حاضر دوران بهار صندق ها به ویژه تامین اجتماعی به سر آمده و تعهدات بین نسلی صندوق ها شروع شده است.

امینی‌فرد گفت: ساختارهای اقتصادی صندوق تامین اجتماعی که در شستا تعریف شده کارآمدی لازم را ندارد، میزان کارآمدی شستا متناسب با  سرمایه گذاری انجام شده از سوی تامین اجتماعی نیست و تورم فزاینده ای که بر اقتصاد سلامت سنگینی می کند در کنار برخی تغییرات نسلی یعنی افزایش تعهدات صندوق تامین اجتماعی به لحاظ مالی برای میانسالان و کهنسالان و افزایش تعرفه ها پس از شروع طرح تحول سلامت و بازبینی کتاب کالیفرنیا فشار مضاعفی را به تامین اجتماعی وارد کرد.

وی اظهار کرد: بنابراین مشکلات مذکور باعث شد صندوق تامین اجتماعی که زمانی یکی از خوش حساب ترین صندوق ها بود در وضعیتی قرار گیرد که نتواند تعهدات خود را انجام دهد؛ البته تامین اجتماعی ماه ها با سرپرست اداره می شد و این ابهام مدیریتی مشکلات صندوق را افزایش داد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: 9 بیست و هفتم باید در امور درمان هزینه شود و گزارشات مسئولان در سال های گذشته حاکی از این است که این مبلغ را صرف امر درمان می کنند البته تامین اجتماعی هنوز گزارش نحوه هزینه کرد منابع 9 بیست هفتم در سال 97 را به کمیسیون بهداشت ارائه نکرده هر چند در سال ۹۸ ساز و کارها متفاوت شد و منابع به طور مستقیم در اختیار تامین اجتماعی قرار می گیرد و می طلبد تامین اجتماعی سریع تر گزارش نحوه هزینه کرد منابع نه بیست هفتم در سال 97 را به کمیسیون بهداشت ارائه کند.

امینی‌فرد ادامه داد: در حال حاضر میان درمان مستقیم و غیرمستقیم تفاوت وجود دارد به گونه ای پرداخت ها در بخش درمان مستقیم بروزتر اما در حوزه درمان غیرمستقیم که مربوط به موسسات خصوصی، دولتی و وزارت بهداشت است پرداخت ها با با تاخیر معناداری پرداخت ها انجام می شود.

وی تصریح کرد: تورم به مراکز خصوصی و حتی مراکز دولتی فشار می آورد و این مسائل توان مراکز درمانی برای ارائه خدمت را به تحلیل می‌برد از سویی پرداخت بدهی های تامین اجتماعی به دلیل مشکلات فراوان با تاخیر زیادی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان اضافه کرد: تامین اجتماعی برای رفع بخشی از مشکلات خود باید تفاوت میان درمان مستقیم و غیر مستقیم را به حداقل برساند، علاوه بر این باید راهکارهای کلی که برای تمام بیمه ها تعریف می شود یعنی حاکمیت بالینی، به کارگیری راهنماهای بالینی و توانمند کردن بیمه‌ها برای نظارت همراه با ادای تعهدات آنها در زمان مقرر مورد توجه قرار گیرد به گونه‌ای که با استفاده از راهنمای بالینی بتوان نظارت مستمری را اعمال و حذف نسخه‌های الکترونیکی و سنتی، نهادینه کردن سیستم  ارجاع و بروزتر کردن پرداخت ها مورد توجه قرار گیرد البته مادامی که نظارت می کنیم باید در عین حال تعهدات نیز انجام شود و مهمتر از این تامین اجتماعی باید ساختارهای اقتصادی خود را در ارتباط با شستا را به صورت جدی اصلاح کند.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه