جایگاه دانشگاه آزاد در رتبه‌بندی جهانی ۲۰۱۹ شانگهای در موضوعات مختلف پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه بندی جهانی 2019 شانگهای در موضوعات مختلف علوم پزشکی از جمله فناوری‌های پزشکی، علوم دهان و دندانپزشکی، داروسازی و علوم دارویی توانست جزء رتبه‌های زیر 400 دانشگاه‌های جهان و نیز رتبه های برتر کشورمان قرار گیرد.

در دسته بندی علوم دهان و دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی دارای رتبه 300-201 در جهان و پس از دانشگاه علوم پزشکی تهران و در رتبه بندی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کشور قرار گرفته است.

در رتبه بندی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه 400-301 جهان و پس از دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشهد و در رتبه بندی مشترک با دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی در کشور جای دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران همچنین در رتبه بندی فناوری پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه 400-301 جهان و در رتبه بندی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران در کشور قرار گرفته است.

دانشگاه های کشورمان | رتبه در جهان
علوم دهان و دندانپزشکی:
دانشگاه علوم پزشکی تهران | 200-151
دانشگاه آزاد اسلامی | 300-201
دانشگاه شهید بهشتی | 300-201

داروسازی و علوم دارویی:
دانشگاه علوم پزشکی تهران | 150-101
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 200-151
دانشگاه آزاد اسلامی | 400-301
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 400-301
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 500-401

فناوری پزشکی:
دانشگاه علوم پزشکی ایران | 400-301
دانشگاه آزاد اسلامی | 400-301
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 400-301
دانشگاه علوم پزشکی تهران | 400-301

پایان پیام/

مطالب مشابه