مدیر دبیرخانه هیات ترویج اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن حکم انتصاب سعید بیرودیان به شرح ذیل است :

جناب آقای دکتر سعید بیرودیان                                                                           
سلام علیکم

نظر به مراتب دانش، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی در زمینه اخلاق حرفه‌ای در حوزه پزشکی و ضرورت ساماندهی این مقوله مهم جنابعالی را به عنوان مدیر دبیرخانه هیأت ترویج اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌نمایم.

امیدوارم با توجه به اهمیت بحث اخلاق حرفه‌ای و نقش مؤثر آن در ارتقای جایگاه حرفه پزشکی و افزایش سرمایه اجتماعی این جامعه فرهیخته با مد نظر قراردادن راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین و حرف پزشکی ،مصوب شورای عالی محترم سازمان و تلاش در جهت اجرایی نمودن آن در نیل به اهداف مورد نظر موفق و مؤید باشید.

دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس کل

پایان پیام/

مطالب مشابه