آخرین وضعیت حقوق و کشیک دستیاران تخصصی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حمید اکبری در خصوص کمترین دستمزد و بیشترین ساعات کاری در دوره دستیاری پزشکی اظهار داشت: موضوع افزایش حقوق و دستمزد و بیمه دستیاران در سال ۱۳۹۱ در هفتاد و ششمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مطرح و با افزایش کمک هزینه دستیاران و یکسان‌سازی کمک هزینه تمام دستیاران شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی موافقت بعمل آمد که در سال مذکور متناسب با تورم سالیانه ارقام تنظیم و به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: انتظار می‌رود با در نظر گرفتن تورم سالیانه کمک هزینه دستیار سال آخر دوره ۴ ساله به طور تقریبی ۲۲۰۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود. به این مبلغ ماهیانه کارانه نیز تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر مطابق مصوبات همان نشست شورا، ‌دانشگاه‌های علوم پزشکی ملزم به برقراری بیمه پایه "تأمین اجتماعی و یا خدمات درمانی" و نیز بیمه مسئولیت، برای تمام دستیاران شده‌اند.

وی افزود: در زمینه موضوع تأمین مسکن دستیاران، با توجه به محدودیت‌های موجود در دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر ارائه خوابگاه متأهلی به کلیه دستیاران تخصصی "به‌طور میانگین سالیانه ۱۳۰۰۰ دستیار شاغل به تحصیل هستند" افزایش ودیعه مسکن و وام ضروری نیز به تصویب رسید که تمام موارد به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ و مورد اقدام قرار گرفته است.

اکبری گفت: در زمینه شیفت کشیک دستیاران نیز تعداد کشیک مصوب جهت دستیاران سال اول تمام رشته‌ها به میزان حداقل ۱۲ کشیک در ماه است  "به استثنا رشته جراحی مغز و اعصاب که با توجه به مدل آموزشی ۱۵ کشیک در ماه در نظر گرفته شده است" که این تعداد در سال‌های بعدی دستیاری به تناسب قابل کاهش است.

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت تصریح کرد: تعداد کشیک موظف دستیاران با در نظر گرفتن استانداردهای آموزشی در رشته‌های تخصصی بالینی و نیز برنامه آموزشی در نظر گرفته شده است. بدیهی است از آنجا که قرار گرفتن در برنامه کشیک در راستای ارتقای صلاحیت بالینی دستیاران و افزایش توانایی مدیریت و مدیریت بحران آنان در نظر گرفته شده است لذا کاهش برنامه کشیک دستیاران موجبات کاهش توانمندی آن‌ها خواهد شد.

به گزارش فارس وی در پایان اضافه کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده و پایش تقاضاهای واصله به این دبیرخانه متأسفانه تمایل به ادامه تحصیل در رشته‌های مادر و استراتژیک از جمله کودکان، زنان و زایمان، بیهوشی و طب اورژانس به دلیل کمبود مشوق‌های مالی بعد از فراغت از تحصیل و نیز حجم بالای مراجعه، به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده که البته رسیدگی به موضوع نیازمند تنظیم برنامه استراتژیک اختصاصی و انجام هماهنگی بین سازمان‌های مرتبط و انجام طرح‌های حمایتی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه