صحه‌ گذاری غلط بر کمیت به جای کیفیت آموزش، سعادت مردم را به مخاطره می‌اندازد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن کامل بیانیه کانون پزشکان حزب اعتدال و توسعه به این شرح است: 

 ایران به عنوان پایگاه اصلی نظام و مایه حضور مشارکت واقعی مردم، محور بسیاری از تصمیم‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه‌ریزیها محسوب می گردد که طبق نص قانون اساسی صلاحیت عام قانونگذاری در همه امور کشور را دارا می باشد. با این همه طی روزهای گذشته شاهد بودیم وجود رویکرد منطقه ای در جهت ایفای مسئولیت نمایندگی در مقابل اتخاذ رویکرد ملی منجر به ارائه طرح دو فوریتی افزایش ظرفیت پذیرش در رشته های پزشکی بدون در نظر گرفتن مطالعات زمینه ای اهداف، وجود زیرساخت ها و عواقب آن گردید که اعتراض گسترده دولت و کارشناسان و صاحبان حرف پزشکی را برانگیخت. 

کانون پزشکان حزب اعتدال و توسعه تاکید می نماید ارائه طرح های احساسی و مقطعی با هدف ارتقا سطح بهداشت و درمان و با حربه افزایش تعداد پزشکان و سایر گروه پزشکی در کشوری که در حال حاضر با معضل جدی بیکاری پزشکان عمومی، توزیع نا مناسب و ناعادلانه گروه پزشکی و عدم وجود انگیزشهای لازم برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم روبروست می تواند بدون در نظر گرفتن زیرساخت های فعلی آموزش پزشکی کشور با صحه گذاری غلط بر کمیت بجای کیفیت آموزش، منافع آموزشی و بهداشتی کشور و سعادت مردم را مورد مخاطره جدی قرار دهد و معضلات موجود را به مراتب بیشتر از پیش بیافزاید که زیبنده نظام نخواهد بود. ارائه طرح های غیر کارشناسی که بعضا با اهداف و برنامه های موجود در قوانین برنامه های پنج ساله که بارها مورد بررسی و مداقه و تصویب نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته است نه فقط حرمت اجتماعی خانواده پزشکی را در بهره مندی از شغلی مناسب و قابل احترام زیر سوال خواهد برد بلکه قطعا اعتماد عمومی به این گروه را خدشه دار نموده و منزلت اجتماعی مردم را در حق بهره مندی از داشتن درمانی مناسب کاهش داده و نظام بهداشتی درمانی را با معضلات بیشتری مواجه خواهد نمود .

لذا با توجه به موارد ذکر شده کانون پزشکان حزب اعتدال و توسعه از نمایندگان محترم انتظار دارد ضمن بهره مندی از نقطه نظرات کارشناسی و با مراجعه به خرد جمعی مانع از تصویب طرح مذکور گردند.

کانون پزشکان حزب اعتدال وتوسعه

پایان پیام/

مطالب مشابه