سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن حکم سعیدنمکی به شرح زیر است:

جناب آقاي دكتر بهنام رضا مخصوصی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه

بنا به پیشنهاد شماره 2581/16/پ مورخ 15/5/1398  سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد منصوب مي شويد تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه