پرداخت حقوق پرسنل شرکتی بهداشت منظم می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا رئیسی در خصوص وضعیت مطالبات نیروهای شرکتی بهداشت، توضیح داد: بحث پرداخت‌ها بر اساس قرادادهای منعقد شده از دو محل تأمین اعتبار صورت می‌گیرد، که یکی از آنها بحث یک درصد ارزش افزوده و دیگری محل صندوق روستایی است.بر اساس تصمیم جدید، حقوق پرسنل بهداشت از این پس به صورت منظم پرداخت می‌شود

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: امسال در بحث پرداخت و تخصیص اعتبار به وزارت بهداشت کمی تاخیر داشته‌ایم، که در هفته گذشته مطالبات این افراد تا پایان خرداد تسویه شد. تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شده است و جلساتی با وزیر و معاونت توسعه و بیمه داشتیم و خوشبختانه مصوب شد بتوانیم آرامش خاطر همکارن‌مان را در سراسر کشور با پرداخت مستمر فراهم کنیم.

به گزارش فارس وی در پایان افزود: در حوزه بهداشت چیزی جز این پرداختی‌ها نداریم و جنس آن همانند حقوق است و به همین دلیل اعتقاد داریم که باید پرداخت این افراد که در قالب خرید خدمت صورت می‌گیرد، همانند سایر کارکنان دولت در اولویت باشد چرا که هیچ دریافتی جز این مورد ندارند؛ خوشبختانه این تصمیم گرفته شد که از مرداد سال جاری حقوق این افراد به صورت منظم، ثابت و ماهیانه پرداخت شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه