سامانه تیتک باید در اختیار حاکمیت باشد نه بخش خصوصی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید نمکی تاکید کرد: نقصان این سامانه برطرف و نقاط قوت آن تقویت خواهد شد، این سامانه دارای نارسایی هایی بود که در حال برطرف شدن است. با رفع نارسایی های این سامانه امکان ردیابی فرآورده ها فراهم می شود. 
 
وزیر بهداشت ادامه داد: این سامانه باید در اختیار حاکمیت باشد نه بخش خصوصی، تیم کارشناسی چهار تا پنج ماه است که روی این سامانه کار می کند و امیدواریم که در آینده نزدیک یعنی تا ۲ ماه آینده، هم برای تجهیزات پزشکی و هم برای دارو، این سامانه آماده شود.

به گزارش ایرنا وی در پایان افزود: طی ۲ ماه آینده، سامانه ای خواهیم داشت که در آن نمی شود اِعمال نفوذ کرد و در زمینه ثبت اطلاعات در نظام دارویی و نظام سلامت یک مجموعه کارا برای وزارت بهداشت تهیه می کند، هم اکنون نیز در حال نصب بخش داشبورد "مراکز کنترل" پایش مدیریتی روی این سامانه هستیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه