پزشکان برای جلوگیری از شکایات احتمالی، اقدامات غیرضروری انجام می‌دهند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایرج حریرچی اظهار کرد: رابطه بین پزشک و بیمار و هر نوع مراقب سلامت و ارائه کننده خدمات اعم از بهورز، پرستار، پزشک عمومی و پزشک متخصص بر مبنای اعتماد متقابل بین آنها شکل می گیرد، اگر بیمار و یا درخواست کننده خدمتی نباشد، فرصت ارائه خدمت و انجام فعالیت ها هم از ما سلب خواهد شد، لذا ما هم قدردان مراجعه کنندگان هستیم.

وی افزود: این قدردانی باید بر مبنای اعتماد متقابل صورت گیرد، بنده به عنوان یک مسئول از ارائه کنندگان خدمات به ویژه بهورزان در روستاها قدردانی می کنم. 

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به افزایش استانداردهای سلامت به ویژه حوزه خدمات بهداشتی در روستاها، بیان کرد: این توفیق به مدد فعالیت بهورزان، پزشکان خانواده و ماماهای مستقر در روستاها به دست آمده است. علاوه براین، مراقبان سلامت در حاشیه شهرها نیز با وجود تمام سختی ها، شاخص های بهداشتی حاشیه شهر را به خود هسته مرکزی شهر نزدیک کرده اند.

حریرچی از پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، همکاران آزمایشگاه و رادیولوژیست های فعال در بیمارستان ها و خارج از بیمارستان ها و همچنین، پزشکان قدردانی کرد و گفت: اخیرا کم لطفی هایی به پزشکان شده است. ما قدردان خدمات شبانه روزی این قشر هستیم. تیم پزشکی و بهداشتی و درمانی، سالانه به میلیون ها بار مراجعه مردم، خدمت ارائه می دهند.

وی اظهار کرد: قدردانی دو طرفه افزایش سلامت مردم را به دنبال دارد، ایجاد اعتماد و حس خوب بین ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمت موجب افزایش میزان موفقیت خدمات و کاهش بار مراجعات و هزینه های سیستم بهداشت درمانی خواهد شد، کمااینکه بسیاری از مراجعات متعدد ناشی از عدم اعتماد، احترام و قدردانی متقابل است.

معاون کل وزارت بهداشت از ترویج طب دفاعی در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: در حال حاضر پزشکان بسیاری، اقدامات غیرضروری را برای جلوگیری از شکایات احتمالی در آینده، انجام می دهند. درصورتیکه اگر قدردانی و اعتماد متقابل شکل گیرد، پزشک و مردم مطمئن تر خواهند شد.

به گزارش وب‌دا حریرچی در پایان اضافه کرد: وزیر بهداشت اخیرا از دکتر جبارزاده برای ایجاد شبکه ارتباط مردمی و نظارت مردمی بر حوزه خدمات بهداشتی و درمانی دعوت کرده اند تا به مطالبات مردمی از جمله احترام و توجه به کرامت آنها رسیدگی شود، ضمن اینکه تشکیلات و شوراهایی در استان ها نیز ایجاد شده تا این کار به نحو احسن صورت گیرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه