۱۹ مرکز درمانی غیرمجاز پلمب شدند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در راستای نظارت بر عملکرد ارائه خدمات درمانی و پیگیری شکایت های مردمی،  از ۳۲۱ مرکز درمانی بازدید شد.

 از ۳۲۱ بازدید انجام شده توسط کارشناسان نظارت و بازرسی و با توجه به تخلفات صورت گرفته، ۱۹ مرکز پلمپ، 8 مرکز به دادسرای جرایم پزشکی و دو مرکز به سازمان نظام پزشکی استان تهران معرفی شدند. بر اساس نتایج بازدیدها، ضروری است پزشکان و پیراپزشکان قبل از همکاری یا عقد قرارداد با افراد و مراکز درمانی نسبت به وجود مجوز قانونی فعالیت اطمینان حاصل کنند.

شهروندان و بیماران می توانند با شماره گیری تلفن ۶۶۷۰۹۰۷۰، شکایت های خود را از تمام مراکز درمانی اعم از بیمارستان های دولتی و خصوصی، درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود، موسسات پزشکی و پیراپزشکی و مطب ها اعلام کنند تا در اسرع وقت به آن‌ها رسیدگی شود.

مردم در صورت مشاهده اضافه دریافتی توسط مراکز درمانی می توانند با شماره ۱۶۹۰ تماس و گزارش خود را از این مرجع پیگیری کنند. ایرنا

پایان پیام/

مطالب مشابه