۵ تا ۱۰ درصد هزینه‌های حوزه سلامت ناشی از خدمات بالینی غیرایمنی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مریم حضرتی در نخستین جشنواره ایمنی بیمار، اعتباربخشی و آموزش به بیمار که در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار می شود، اظهار کرد: در دنیای کنونی ارائه مراقبت های درمانی مطلوب جزو اصلی ترین اهداف نظام سلامت کشورها است، در جمهوری اسلامی ایران نیز برخورداری آحاد جامعه از بالاترین سطح سلامت، یکی از اهداف کلان کشور و از اهداف اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می شود.

معاون پرستاری وزیر بهداشت ادامه داد: ارتقای ایمنی بیمار که چالش نظام سلامت در تمامی کشورهای دنیا محسوب می شود، از جمله مهم ترین عوامل موثر در افزایش کیفیت خدمات درمانی است، درمان موفقیت آمیز بیماران، علاوه بر صلاحیت حرفه ای تک تک کارکنان ارائه دهنده خدمات درمانی، به گستره ای از عوامل دیگر نیز بستگی دارد.

وی افزود: براساس مطالعات متعدد، خطاهای درمانی در سیستم های درمانی، شایع و هزینه های قابل توجهی در پی دارند، مراقبت و خدمات درمانی غیرایمن علاوه بر تحمیل رنج به بیماران، هزینه های  اقتصادی سنگین نیز دربردارد، به طوریکه موسسه پزشکی آمریکا هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از وقایع ناخواسته قابل پیشگیری را تا 17 میلیارد دلار تخمین می زند، بین 5 تا 10 درصد هزینه های مربوط به سلامت، ناشی از خدمات بالینی غیرایمنی است که منجر به آسیب بیماران می شود و در این میان، سهم نارسایی سیستم بیش از نقش افراد است.

حضرتی گفت: در 22 کشور منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت "شامل ایران" با جمعیتی بیش از 530 میلیون نفر،4500 بیمارستان و 800 هزار تخت در بخش عمومی و بیش از 4100 بیمارستان خصوصی، تعداد بستری های بیمارستان ها بیش از 30 میلیون بستری در سال برآورد می شود که براساس مطالعات، به طور متوسط، در حدود 10 درصد از تمام موارد بستری، بیماران به درجات مختلف دچار آسیب می شوند و این در حالی است که این خطاها تا 75 درصد قابل پیشگیری هستند.

به گزارش وب‌دا معاون وزیر بهداشت در پایان اضافه کرد: ایمنی بیمار و راهکارهای آن از مولفه های خدمات بهداشتی درمانی با کیفیت بالا و از عوامل اساسی در ارتقای کیفیت خدمات سلامت به شمار می رود، خاطرنشان کرد: در دهه اخیر، با انتشار مستندات مبتنی بر شواهد از سوی مجامع علمی دنیا از جمله سازمان جهانی بهداشت، توجه جهانیان به موضوعات تهدیدکننده ایمنی بیش از پیش جلب شده است. بدیهی است، اولین گام در استمرار و تثبیت پیشرفت در زمینه ایمنی بیمار، توانمندسازی کارکنان خدمات سلامت در مراکز درمانی جهت دستیابی به باورها، هنجارها و ارزش های مشترک مرتبط به کیفیت و ایمنی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه