اولین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی آبان‌ماه برگزار می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در ششمین جلسه شورای آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی که به تازگی به عضویت شبکه هوش مصنوعی در تصویربرداری کشور با آزمایشگاه نقشه‌برداری مغز ایران درآمده است، مقرر شد این دانشگاه به عنوان متولی راه‌اندازی اولین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی همکاری کند.

این همایش علمی- آموزشی ۱۱ تا ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸ در تهران برگزار خواهد شد.

نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی به عنوان مهمترین فعالیت علمی شبکه "هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی" AIMIN و تحت نظارت EuSoMII) European Society of Medical Imaging Informatics)، انجمن اروپایی انفورماتیک تصویربرداری پزشکی برگزار می‌شود.

همچنین در ششمین جلسه شورای آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی با حضور اعضای شورا، گروه آموزشی مجازی انفورماتیک تصویربرداری در معاونت امور دانشگاهی تشکیل شد و راه‌اندازی ۴ دوره پودمانی به تصویب رسید.

این چهار دوره پودمانی عبارتند از "انفورماتیک تصویربرداری کاربردی"، "مشاهده تصاویر پزشکی دیجیتال در بیمارستان و مطب"، "دوره فنی متصدیان اجرایی سامانه‌های بایگانی و جابجایی تصاویر پزشکی" و "دوره آشنایی با سامانه‌های متمرکز تصویربرداری پزشکی".

پایان پیام/

مطالب مشابه