لزوم تشکیل قرارگاه‌های استانی تامین دارو و تجهیزات پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این جلسه، ابتدا با حضور هیات اجرایی، گزارش ارزی سازمان غذا و دارو شامل گزارش ارزی اداره کل دارو و مواد تحت کنترل و گزارش ارزی اداره کل تجهیزات پزشکی در ماه ‌های ابتدایی سال ۹۸ ارائه شد و جوانب موضوع مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

در ادامه، آسیب شناسی فرآیند تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی، موضوع برقراری پیوند سامانه‌ های سازمان غذا و دارو با وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک و همچنین، تعریف کدهای استاندارد مشترک بین این سامانه ها در جهت شفاف‌ سازی هرچه بیشتر و کاهش زمینه های بروز تخلف مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد، رفع این آسیب با تعامل با دستگاه های اجرایی و نظارتی مربوطه در اولویت قرار گیرد.

در اين نشست، همچنین بر همکاری نزدیک با نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور تاکید شد.

براساس گزارش های ارائه شده در این نشست، در ماه های ابتدایی سال ۹۸ تاکنون بیش از یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۳۰۷ هزار یورو ثبت سفارش در حوزه دارو و مواد اولیه دارویی صورت گرفته و گزارش ثبت سفارش ها بر حسب حوزه فرآورده های مختلف دارویی سال ۹۸ حاکی از اين است كه بیش از ۵۱ درصد ارزش ثبت سفارش ها متعلق به مواد اولیه و موثره دارویی و ۴۱ درصد متعلق به زیر فرآورده‌ها یا محصولات نهایی دارویی است،  ۶ درصد از ثبت سفارش ها، ماده اولیه بسته ‌بندی و ملحقات و دو درصد سهم زیر فرآورده‌ های ملزومات دارویی گزارش شد.

در ادامه این نشست، بر لزوم استفاده از مشارکت و توان و ظرفیت های سندیکایی مختلف و سندیکای تولید کنندگان دارو و مواد اولیه دارویی و سایر سندیکاهای مرتبط با حوزه دارو در جهت نظارت بهتر و نافذ تر، کاهش هرگونه رانت و پرهیز از موازی کاری ها، تاکید شد.

در ادامه نشست هیات اجرایی قرارگاه، بررسی فهرست کمبودهای به روز رسانی شده دارویی انجام شد که در این زمینه برای رفع کمبودها و پیشگیری از کمبود های احتمالی راهکارهای پیشنهادی اعضا مورد بحث و بررسی قرارگرفته و موارد مصوب جهت اجرا به واحد‌های مربوطه ابلاغ شد.

از جمله موضوعات دیگر مورد بحث در این زمینه، پیگیری هزینه های تحمیلی جابجایی و نقل و انتقال ارز به خصوص در اروپا و راهکارهای جبران یا حذف هزینه‌ های اجتناب‌ ناپذیر ناشی از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد که موضوع از سوی بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گیرد و همچنین، پیگیری و بررسی مسیرهای موازی و ظرفیت ‌های جدید در نقل و انتقالات مالی و بانکی بین المللی از جمله مواردی بود که به تفکیک مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

توجه و همکاری دولت، به ویژه بانک مرکزی در تخصیص ارز و تامین ارز مورد نیاز دارو و مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی در ماه‌ های اخیر مورد تقدیر اعضا قرار گرفت.

همچنین، مقرر شد تا تیم مشترکی از سوی قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی جهت ارزیابی مشکلات تأمین صافی دیالیز تولید داخل و پیشگیری از  بروز کمبود در این حوزه در ماه‌های آتی، گزارش خود را ظرف هفته آينده به وزیر بهداشت و قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی ارائه کنند‌.

گزارش عملکرد هیات امنای ارزی پایان بخش این جلسه قرارگاه بود و آنچه در این میان جلب توجه می كرد، اقدام هیات امنا در راستای عملیاتی شدن مصوبه قبلی قرارگاه مبنی بر تامین ذخیره استراتژیک اقلام موضوع فعالیت هیات امنا تا پایان بهار سال ۹۹ بود  که با توجه به تمهیدات انجام شده، هیات امنای ارزی عملا این دپوی استراتژیک تا پایان خرداد ۱۳۹۹ فراهم آمده است.

در گزارش هیات امنای ارزی در در راستای حمایت از رونق تولید و تولید داخلی ظرف ماه‌ های اخیر بیش از ۷۲ درصد خرید از تولیدکنندگان داخلی انجام شده است.

لزوم تشکیل قرارگاه های استانی تامین دارو و تجهیزات پزشکی موضوع دیگری بود که در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد و از سوی وزیر بهداشت به کلیه دانشگاه هایی که تاکنون قرارگاه های استانی آنها تشکیل نشده و یا تشکیل جلسه نداده است ،۴۸ ساعت برای تشکیل قرارگاه استانی فرصت داده شد و تاکید شد مسئولیت تاخیر یا عدم ارائه گزارش جلسات و مصوبات جلسه قرارگاه تأمین دارو و تجهیزات استانی به سازمان غذا و دارو، با روسای دانشگاه‌ های مربوطه خواهد بود.

پایان بخش این نشست، تاکید وزیر بهداشت بر اولویت تأمین داروی بیماران خاص و مسئولیت سازمان غذا و دارو در راه‌اندازی سامانه‌ تحویل داروی بیماران خاص بود. وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه