آماده همکاری با سازمان انتقال خون ایران هستیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، الن واند شوت در بازدیدی از دو مرکز بانک خون بند ناف در ستاد مرکزی انتقال خون ایران و آزمایشگاه ژنوتایپ گروههای خونی در موسسه عالی طب انتقال خون، فعالیتهای ایران در این دو زمینه را بسیار خوب ارزیابی کرد.

وی در پی این بازدید آمادگی خود را برای همکاری در زمینه های تحقیقاتی و اجرای پژوهشهای مشترک اعلام کرد.

به گزارش وب‌دا رئیس بخش ژنوتایپ گروههای خونی در انتقال خون هلند همچنین در بازدید از آزمایشگاه رفرانس ایمینوهماتولوژی در جریان برنامه خونهای نادر و فرآیندهای مختلف در زمینه رفع مشکل بیماران دچار آلوایمونیزاسیون قرار گرفت.

پایان پیام/

مطالب مشابه