کارگروه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم تشکیل می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهزاد کلانتری در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص بازنگری بسته های طرح تحول سلامت گفت: هر ساله با توجه به نظارت براجرای برنامه و مشکلات موجود، در راستای بهینه کردن منابع برنامه و ایجاد دسترسی بیشتر و بهتر بیماران به خدمات با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی بسته های طرح تحول سلامت مورد بازنگری قرار می گیرد.

 مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت ادامه داد: برنامه کاهش فرانشیز با تاکید سند برنامه پنجم توسعه کشور از سال 93 با شروع طرح تحول سلامت اجراشد، هدف این برنامه  حفاظت مالی شهروندان در برابر هزینه های سلامت با محوریت اقشار آسیب پذیر از طریق ساماندهی تامین خدمات بیمارستانی و کاهش پرداخت مستقیم بیماران بستری شده واجد بیمه پایه به 10 و  5 درصد از کل هزینه های بستری و جلوگیری از ارجاع بیماران برای خرید دارو و تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی و خدمات تشخیصی درمانی به خارج از بیمارستان بوده است.

وی افزود: در سال جاری مواردی همچون نحوه تخصیص برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری، تعیین تکلیف هزینه اعزام بیماران بستری موقت، نحوه پرداخت هزینه  خدمات گران قیمت  فاقد پوشش بیمه پایه، پرداخت هزینه تشویق نظام ارجاع، عدم پرداخت هزینه لوازم مصرفی گران قیمت تهیه شده خارج از بیمارستان و  نحوه پرداخت هزینه همراه بیماران مورد بازنگری قرار گرفته شده است.

کلانتری گفت: برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم یکی دیگر از بسته‌های هفت‌گانه طرح تحول نظام سلامت بوده و از ابتدای خرداد ماه سال 1393، در شهرهای محروم و توسعه‌نیافته کشور به منظور افزایش دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات تخصصی و فوق تخصصی، اجرا شد. این برنامه در حال حاضر در 245 شهر مشمول دستور العمل اجرا می شود.

 مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: اهداف اختصاصی این برنامه توسعه جذب و ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته کشور، ارتقای عدالت در دسترسي و بهره‌مندی مردم به خدمات سلامت در مناطق محروم، کاهش پرداخت از جيب مردم، ساماندهي مناسب‌تر نظام ارجاع در سطح تخصصی و فوق تخصصی مناطق کمتر توسعه یافته، حذف پرداخت‌های غیررسمی در این مناطق و اجرای صحیح نظام سطح بندی در بخش نیروی انسانی و خدمات سرپایی و بستری است، توجه به پرداخت های تشویقی ماندگاری و پرداختهای ثابت و عملکردی از نکات مورد توجه در بازنگری این برنامه است.

وی تشکیل کارگروه "حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم" را از دیگر اصلاحات این برنامه در سال جاری بیان کرد و افزود این کارگروه به منظور شناسایی شهرهای بسیار محروم کشور  از نظرشاخص هایی همچون مرزی بودن، امنیت، شرایط جغرافیایی و فرهنگی که  دارای شرایط ویژه‌تر و نیازمند حمایت بیشتری هستند تشکیل خواهد شد.

به گزارش وب‌دا کلانتری در پایان با بیان انتظارات از دانشگاه ها در این دو بسته گفت: نظارت بر ارسال اطلاعات "پرداخت عملکردی ماندگاری" به سامانه سپاس از جمله این موارد است. همچنین  راه‌اندازی نظام ثبت الکترونیک ساعات کار پزشکان "تایمکس" نیز صورت گیرد تا پاسخگویی افزایش  و عدالت در توزیع شیفت‌ها و برنامه‌های بیمارستان برقرار شود. اطلاع ‌رسانی مکتوب قوانین مربوط به فعالیت پزشکان  از دیگر انتظارات مد نظر است که نیازمند توجه دانشگاه است.

پایان پیام/

مطالب مشابه