به دنبال پیاده‌سازی نظام پرداخت DRG هستیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید سجاد رضوی درباره تغییر نظام پرداخت در حوزه سلامت افزود: در شرایط مشکلات اقتصادی کشور، نمی توان با همان روش قبلی اقدامات را انجام داد به خصوص در حوزه سلامت که با اقتصاد ارتباط مستقیمی دارد. باید توجه داشت که منابع محدود است و امکان اینکه دولت منابع یک بخش را به بخش‌های دیگر منتقل کند، بعید به نظر می‌رسد. بنابراین باید فعالیت‌ها و کارایی را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهیم و از همه مهمتر مراقب قشر ضعیف جامعه باشیم تا در بهداشت و مراجعه به مراکز درمانی دچار مشکل نشوند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت ادامه داد: اجرای خرید راهبردی به منظور مدیریت هزینه‌های نظام سلامت اهمیت دارد. خرید راهبردی در برخی مراکز با همکاری وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر انجام می شود. در شرایط موجود ضرورت خرید راهبردی را بیش از پیش احساس می کنیم و سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه به طور جدی فعالیت می کنند.

وی افزود: شورای عالی بیمه سلامت در زمینه اجرای خرید راهبردی خدمات سلامت با سازمان‌های بیمه‌گر همکاری دارد و تا رسیدن به اهداف تداوم خواهد داشت، بحث بازنگری کتاب تعرفه خدمات نیز در دستور کار این شورا قرار گرفته است.

حمید رضا صفی خانی، مدیر پروژه ملی پرونده الکترونیک سلامت نیز پیش از این درباره نظام پرداخت DRG گفت: برای پرداخت هزینه‌های سلامت در دنیا نظام‌های مختلفی وجود دارد مثل پرداخت بر اساس تعداد خدمات "مدل فعلی ایران" و پرداخت سرانه که در هیچ کدام به کیفیت خدمت توجه نمی‌شود، اما در نظام DRG پرداخت بر اساس کیفیت است.

وی اظهار کرد: در نظام پرداخت DRG دسته بندی مشخصی انجام می‌شود و گروه‌های همگن بیماری در کنار هم قرار می‌گیرند. قیمت تمام شده آنها استخراج شده و برای آن‌ها تعرفه مشخصی تعیین می‌شود. در نتیجه وقتی بیمار مراجعه می‌کند، با سرویس مشخص در مقابل بیماری مشخص مواجه نیست، بلکه با گروه همگن بیماری مواجه است که پرداخت به ازای این گروه همگن بیماری‌ها انجام می‌شود که مبتنی بر تشخیص است.

به گزارش ایرنا مدیر پروژه ملی پرونده الکترونیک سلامت در پایان اضافه کرد: این گروه همگن بیماری‌ها در بستری از اطلاعات شکل می‌گیرد. یعنی پایه اصلی DRG نظام اطلاعات و ثبت اطلاعات صحیح است و در تلاشیم که این نظام پرداخت جدیدتر و کیفی تر را در ایران به جای نظام مشکل دار فی فور سرویس یا پرداخت به ازای تعداد خدمات جایگزین کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه