تجمیع آزمایشگاه‌ها به معنای دخالت در کار دیگری نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، قاسم جان بابایی درباره تجمیع آزمایشگاه های بیمارستان های کشور اظهار کرد: برای تجمیع آزمایشگاه دانشگاه های علوم پزشکی آئین نامه ای ابلاغ کردیم تا اگر دانشگاه علوم پزشکی بخواهند می توانند آزمایشگاه های بیمارستان های تحت پوشش خود را در قالب یک شبکه قرار دهند.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: با تجمیع بیمارستان ها در آزمایشگاه ها دیگر نیاز نیست همه بیمارستان های تحت پوشش یک دانشگاه علوم پزشکی پیشرفته ترین دستگاه ها را خریداری کنند و می توان در یک آزمایشگاه در یک بیمارستان جامع تجهیزات پیشرفته خریداری کرد و  نمونه گیری در سایر بیمارستانها انجام شود.

وی افزود: در همه دنیا در یک بیمارستان جامع تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی قرار داده می شود و سایر بیمارستان‌های نمونه گیری می کنند و تحلیل و آنالیز نمونه ها در بیمارستان جامع انجام می شود و نتایج الکترونیکی به دست بیماران می رسد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان جان بابایی در پایان گفت: در مراکز آزمایشگاهی خصوصی که مجوز تاسیس آزمایشگاه را به صورت جداگانه دارند می توانند در صورت تمایل با یکدیگر تجمیع شوند و به صورت یک شبکه در بیایند و این به معنای دخالت در کار دیگری نیست بلکه نوعی مشارکت و همکاری به حساب می آید و این آزمایشگاه ها باید مجوز جداگانه داشته باشند وگرنه نمی‌توانند تجمیع شوند.

پایان پیام/

مطالب مشابه