از نظر شاخص پوشش خدمات سلامت در جایگاهی بالاتر از متوسط جهانی قرار داریم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایرج حریرچی در همایش پوشش همگانی سلامت، با بیان اینکه ایران از حدود پنج دهه پیش کار در زمینه اجرای پوشش همگانی سلامت را آغاز کرده است، گفت: هم‌اکنون حدود ۹۱ درصد جمعیت ایران از جمله هزاران مهاجر و پناهنده تحت چتر نظام سلامت هستند.

معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: ایران از نظر شاخص پوشش خدمات سلامت با رقم ۷۱.۷ در جایگاهی بالاتر از متوسط جهانی را دارد، پیش‌بینی سال ۲۰۲۳ سازمان جهانی بهداشت این است که شاخص پوشش سلامت ایران به ۸۰ خواهد رسید و با دو کشور بحرین و قطر رتبه اول منطقه را خواهد داشت.

وی افزود: طبق آمار WHO مقدار خالص پرداختی از جیب مردم ایران بعد از اجرای طرح تحول سلامت کاهش یافته است، تعداد افراد مواجه شده با هزینه‌های فقرزای حوزه سلامت در ایران کاهش قابل توجهی داشته است، با دستور اخیر وزیر واردات داروهای برند دارای مشابه تولید داخل ممنوع شد، ایران طبق سند چشم انداز باید در ۱۴۰۴ کشور نخست منطقه از نظر بهداشت و سلامت باشد، همراه با اجرای دو سیاست افزایش پوشش خدمات و کاهش هزینه‌ها.

به گزارش وب‌دا حریرچی در ایان گفت: اقدامات پیشگیرانه، بازنگری در بسته خدمات، اجرای پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان به صورت یکپارچه، پوشش بیمه ای اجباری مردم، اجرای برنامه پزشکی خانواده با استفاده از بهورزان، مراقبین سلامت و پزشک خانواده، اجرای کامل نظام ارجاع، سطح بندی خدمات، اجرای راهنماهای بالینی ملی، خرید راهبردی خدمات، پرداخت مبتنی بر عملکرد، کنترل هزینه های سلامت، کاهش پرداخت از جیب، کاهش کار دوگانه ارائه دهندگان خدمات سلامت، افزایش تولید دارو و تجهیزات پزشکی و افزایش مصرف داروهای ژنریک از جمله سیاست های وزارت بهداشت و درمان ایران برای تحقق هدف پوشش همگانی سلامت هستند‌، ایران برای تحقق کامل PHC تا سال ۱۴۰۴ متعهد است.

پایان پیام/

مطالب مشابه