در سال گذشته هزینه دارویی سازمان بیمه سلامت حدود ۲۸ هزار میلیارد ریال بود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شاهرخ رامزی بر همکاری بیمه های درمانی پایه، طرح تحول نظام سلامت و دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: حدود ۶۰ درصد هزینه های سازمان بیمه سلامت مربوط به حوزه بستری است که ۸۵ درصد آن در مراکز دولتی دانشگاهی هزینه می شود.

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در سال گذشته هزینه دارویی سازمان بیمه سلامت حدود ۲۸ هزار میلیارد ریال بود که از این مقدار ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال ناشی از تجویز دارو در مراکز دولتی است و میانگین هر نسخه داروی سرپایی در بخش دولتی دانشگاهی ۹۰۰ هزار ریال است.

وی افزود: در سال ۹۷ حدود ۱۶ هزار ۵۰۰ میلیارد ریال تجویز دارو در بخش خصوصی داشتیم که میانگین هر نسخه داروی سرپایی در بخش خصوصی ۳۶۰ هزار ریال بود، بیماران پر هزینه و نیازمند به طور عمده در بخش دولتی خدمات دریافت می کنند که باعث هزینه های سنگین بر دوش این بخش می شود، هزینه های درمان سرپایی به صورت مکانیزه محاسبه می شود، در سال های اخیر مشکل اطلاعات بیمارستانی در سطح ۲ و ۳ وجود داشت.

رامزی گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، سازمان بیمه سلامت موظف است پایگاه اطلاعات بیمه شدگان کشور در سازمان بیمه سلامت را راه اندازی کند افزود: برای اجرای این طرح حدود ۷۰ درصد زیرساخت های لازم فراهم شده و امیدواریم تا پایان سال ۹۸ بتوان این پایگاه را به بهره برداری رساند.

به گزارش روابط عمومخی سازمان بیمه سلامت معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت در پایان اضافه کرد: استحقاق سنجی به دو صورت پایه و تکمیلی انجام می شود، برای افرادی که دارای چند پوشش بیمه ای هستند، در پروژه استحقاق سنجی پایه و تکمیلی از طریق کدملی می توان دریافت که فرد تحت پوشش کدام صندوق بیمه پایه است.

پایان پیام/

مطالب مشابه