مکانیزه شدن خدمات گام مهمی به سمت دولت الکترونیک و پرونده سلامت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، داوود حاج قاسمعلی گفت: اهمیت بیمه در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. بیمه یک اصل توزیع ریسک است که اگر از جنبه صنعتی به آن نگاه کنیم پیشگیری از خسارت سنگین با مشارکت افرادی است که در آن بیمه سهیم هستند، در بیمه های صنعتی و تجاری اصل بر سودآوری است و معمولا محاسبات بیمه ای حتی در بیمه تکمیلی درمان بر پایه این است که بیمه گر متضرر نشود ضمن اینکه بیمه گزارها نیز از قبل بیمه کردن خود سود می برند.

مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در بیمه‌های پایه درمان، سودآوری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، بیمه پایه درمان بر مبنای یارانه متقاطع است یعنی از فرد غنی به فقیر، از جوان برای پیر و از انسان سالم به بیمار. این موضوع باعث می شود که افراد ضعیف در جامعه از اطمینان و آرامش خاطری از این پوشش برخوردار شوند.

وی افزود: در کشور ما بیمه های پایه درمان خدمات حیاتی که با زندگی افراد درارتباط است را پوشش می‌دهند و در کنار آن بیمه‌های تکمیلی سایر مواردی که فرد را از نظر مالی به مخاطره می‌اندازد، حفظ می‌کنند. علاوه بر سازمان تامین‌اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح برخی از دستگاه‌های دولتی از بیمه‌های پایه برخوردار هستند که این موضوع مغایر با اصول قانونی است ولی واقعیتی است که در جامعه ما وجود دارد.

حاج قاسمعلی گفت: تصمیم‌گیری در خصوص بسته پوشش بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر پایه برعهده شورای عالی بیمه و تصویب نهایی از سوی هیات دولت است، در خصوص تعدادی از خدمات نیز براساس شرایط حاکم بر جامعه و تورم کشوردر پایان هر سال برنامه ریزی و تصمیم گیری می شود تا بین منابع و رشد تعرفه‌ها تناسب وجود داشته باشد و بیمه‌ها و بیمه‌شدگان از این موضوع متضرر نشوند.  

مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه بالغ بر 40 میلیون نفر تحت پوشش این سازمان هستند گفت: سازمان بیمه سلامت تنها خرید خدمت می کند و همانند سایر دستگاه‌ها مراکز ملکی خدمت رسان ندارد.این سازمان سرانه پایین تری نسبت به سایر سازمان‌های بیمه‌گر پایه بابت هر بیمه شده دریافت می‌کند و 85 درصد بیمه‌شدگان به صورت رایگان تحت پوشش قرار گرفته‌اند، سازمان بیمه سلامت وابسته به منابع دولت است و در قالب منابع و ردیف‌های در نظر گرفته شده خدمات را پوشش می‌دهد به نحوی که 70 درصد خدمات سرپایی و 90 درصد خدمات بستری در بخش دولتی توسط این سازمان پرداخت می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت وی در پایان پوشش بیمه مددجویان کمیته امداد(ره) و طرح بیماری اجباری را از اقدامات مهم سازمان در سال 98 دانست و گفت: استحقاق سنجی نیز از دیگر موضوعات اساسی است که در حال انجام است. همچنین در جهت پیشرفت و توسعه سازمان در قالب سامانه‌ها، نرم افزاره، مکانیزه کردن ارائه خدمات و حذف تدریجی دفترچه های کاغذی آغاز شده که امیدواریم در نهایت نتیجه خوبی در پی داشته باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه