پوشش همگانی سلامت بدون توجه به مولفه‌های اقتصادی سلامت قابل دستیابی نیست
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کریستوف هاملمن در مراسم روز جهانی پوشش همگانی سلامت، بیان کرد: جای خرسندی است که در بزرگداشت روز جهانی پوشش همگانی سلامت با موضوع "پایبندی به وعده" مشارکت می کنم، پوشش همگانی سلامت وعده ای است برای وجود و دسترسی خدمات سلامت با کیفیت موثر و در عین حال مقرون به صرفه با بالاترین سطح دستیابی برای افرادی که به آن نیاز دارند.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در کشور ایران ضمن قدردانی از تعهد بالا و موفقیت های کشور جمهوری اسلامی ایران در مدت ۴٠ سال جهت رسیدن به پوشش همگانی سلامت گفت: این مهم چه در تدوین نظام خدمات پایه سلامت، چه ظرفیت نیروی انسانی و زیرساخت بر مبنای شواهد مانند، داده‌های بار بیماری‌ها و در نظر گرفتن حفاظت مالی به عنوان یکی از اساسی‌ترین چتر حمایتی با هدف قرار دادن افراد بی بضاعت آسیب پذیر جامعه نشان داده می شود. سازمان جهانی بهداشت مثال ‌های زیادی از ترویج بهترین تجربیات در کشورهای منطقه و خارج از آن دارد.

وی افزود: امروز نیاز به کوشش های بیشتر در جهت پایداری این موفقیت‌ها با سازگار نمودن نظام بهداشتی کار آمد، تاب آور و اثر بخش وجود دارد. در تمامی این موارد سازمان جهانی بهداشت حامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، همانگونه که در برنامه و چارچوب همکاری های مشترک سال ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ آمده است، این سازمان ریاست حیطه سلامت تیم سازمان ملل متحد در ایران با عملکرد هماهنگی و تسهیل گری حمایت‌های آژانس‌های سازمان ملل یونیسف، UNDP، UNFPA و سایرین با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را نیز برعهده دارد.

هملمن گفت: پوشش همگانی سلامت بدون توجه به مولفه های اجتماعی، اقتصادی و محیطی سلامت با رویکرد سلامت در تمام سیاست‌ها قابل دستیابی نخواهد بود، ما آمادگی خود را در بیشتر نمودن تلاشمان جهت حمایت در محیط زندگی و کاری با مردمی مولد و سالم تر اعلام می‌داریم، پوشش همگانی سلامت بدون آمادگی برای وضعیت اضطرار با در نظر گرفتن به موقع و جامع نیازهای اساسی سلامت در زمان فوریت امکان پذیر نیست. با احترام زیاد برای ظرفیتهای بالای فوریت‌های پزشکی در ایران، آمادگی خود و سایر آژانس های سازمان‌های سازمان ملل در ایران برای حمایت در زمان فوریت ها را اعلام می داریم.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران اظهار کرد: تحریم های یک جانبه و تاثیر آن بر نظام بهداشتی و سلامت مردم تهدیدی بر پوشش همگانی سلامت در ایران و هدف سلامت برای همه دارد. پروژه های بیشماری را وزارت بهداشت برای تاب آوری بیشتر نظام بهداشتی مانند تقویت خدمات پایه سلامت "هر خانه یک پایگاه سلامت" شتاب دهی ابتکارات به تولید، گسترش فناوری‌های بهداشتی و یا مبارزه با ناکارآمدی و استفاده نادرست از منابع با تقویت درست عملکرد نظام بهداشتی، مثال های از این دسته است که در تمامی آنها سازمان جهانی بهداشت با وزارت بهداشت تعامل و همکاری دارد، اما هیچ نظام بهداشتی ملی وجود ندارد کامل خود-پایدار باشد.

به گزارش وب‌دا وی در پایان اظهار کرد: سازمان جهانی بهداشت با همکاری آژانس‌های سازمان ملل زیر چتر گروه حامی سلامت و تدارکات و تامین اقلام سلامت، ابتدایی تحریم‌های یکجانبه پیشنهاد حمایت جهت تدارکات و مشکلات زنجیره تامین در وزارت بهداشت را داشته است که البته این پیشنهاد به سطح مورد انتظار به کار گرفته نشده است، قبل از اتمام، از نامه اخیر جناب دکتر نمکی که با هوشیار کردن مدیرکل سازمان از اثر تحریم بر پوشش همگانی سلامت و سلامت مردمی که در ایران زندگی می‌کنند،تشکر می‌کنم. من به عنوان نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران به شما اطمینان می‌دهم که حراست از سلامت برای همه، اولویت همه کوشش هاست و ما با همکاری نزدیک با شما، جناب آقای دکتر نمکی و وزارت بهداشت، جهت پایبندی به وعده برای پوشش همگانی سلامت و سلامت برای همه، برای مردمی که در ایران زندگی می‌کنند، ادامه می‌دهیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه