رئیس اداره امضای الکترونیک و کارت هوشمند نظام پزشکی منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن حکم محمد جهانگیری به شرح ذیل است:

جناب آقای مهندس عادل قائمی
با سلام

احتراما ، نظر به شایستگی و تجارب ارزنده ی جنابعالی در زمینه فناوری اطلاعات سلامت، به عنوان "رئیس اداره امضای الکترونیک و کارت هوشمند" منصوب می شوید، همکاری شما در این حوزه زیر نظر مدیر کل محترم عضویت، صلاحیت حرفه ای و امور پروانه ها و هماهنگی کامل با مرکز فن آوری اطلاعات، در راستای پیاده سازی جامع و فراگیر امضای الکترونیک و سامانه های وابسته و امور محوله خواهد بود. امید است با تلاش بی وقفه و با عنایت پروردگار منان، موفق و موید باشید.

دکتر محمد جهانگیری
معاون فنی و نظارت
منبع: روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه