در ایران ۱۸ گروه خونی بسیار نادر شناسایی شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مصطفی مقدم گفت: این افراد از بین افرادی که غربالگری شده اند، شناسایی و اطلاعات آن‌ها در بانک اطلاعاتی سازمان انتقال خون ثبت شده است، درحال حاضر ۲۳۰ واحد خون نادر به صورت منجمد از این یک هزار و ۲۰۰ نفر گرفته و به صورت منجمد ذخیره سازی شده است که تا ۳۰ سال قابلیت نگهداری دارد. این خون‌های نادر در تهران ذخیره سازی شده است و در صورت لزوم برای افراد نیازمند به این گروه های خونی نادر در سراسر کشور از طریق سازمان انتقال خون ارسال می شود.

کارشناس مسئول خون‌های نادر سازمان انتقال خون ادامه داد: خدماتی که سازمان انتقال خون به به افرادی با گروه های خونی نادر و بسیار نادر می دهد، رایگان است، در جهان تا کنون ۳۳۴ گروه خونی نادر شناسایی شده است، در دنیا حدود ۸۰ گروه خونی بسیار نادر و در ایران نیز ۱۸ گروه خونی بسیار نادر شناسایی شده است، میزان فراوانی گروه های خونی در یک کشور بستگی به نوع گروه خونی نادر و جمعیت هر کشور دارد به عنوان مثال گروه خونی بمبی از جمله گروه های خونی بسیار نادر شناخته شده در ایران است.

وی افزود: افرادی که حداقل در گروه خونی اصلی (O، A، B، AB) قرار نداشته باشند در رده بندی گروه های خونی نادر قرار می گیرند، اهداکنندگان گروه های خونی نادر به دو گروه تقسیم می شوند، گروه اول "اهداکنندگان نادر" افرادی هستند که در خون آنها چند آنتی ژن منفی وجود دارد و گروه دوم "اهداکنندگان بسیار نادر" که از افرادی تشکیل شده است که یک آنتی ژن با شیوع بالا در خون آن‌ها منفی است، افراد دارای گروه خون‌های نادر، افرادی هستند که مشابه خون آنها فقط در هر ۵تا ۱۰ هزار نفر جمعیت جغرافیایی جامعه موجود است.

مقدم گفت: گروه های خونی نادر گاهی به صورت تصادفی در بین اهدا کنندگان خون شناسایی می شوند، عده ای از افرادی که دارای گروه های خونی نادر هستند نیز در بیمارستان ها به علت بیماری، سقط جنین، عمل جراحی یا برخی حوداث که نیاز به خون دارند اما برای تامین خون به اشکال برمی‌خوردند، شناسایی می شوند، پس از شناسایی افراد دارای گروه خونی نادر، تشکیل پرونده می شود، ‌بعد از انجام تست های تکمیلی، این خون های اهدایی در بانک خون ذخیره تا در مواقع لازم برای بیماران و متقاضیان این گروه های خونی استفاده شود.

به گزارش ایرنا جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۹ به عضویت انجمن بین المللی خون های نادر دنیا درآمده و ایران به عنوان تنها کشور اسلامی عضو این انجمن است که دارای برنامه خون های نادر است. همچنین در قاره آسیا،  ایران، چین و ژاپن اعضاء این انجمن بوده و دارای برنامه خون های نادر هستند.

پایان پیام/

مطالب مشابه