تامین پلاکت به عنوان یکی از اولویت‌های سازمان انتقال خون
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، پیمان عشقی در تشریح مهم‌ترین سیاست سازمان انتقال خون ایران در دوره جدید مدیریتی گفت: سیاست سازمان انتقال خون در دوره جدید مدیریتی، تأمین خون و فرآورده‌های خونی سالم و بدون چشم داشت است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با تاکید بر تأمین پلاکت به عنوان یکی از اولویت‌های سازمان انتقال خون گفت: نگاه استانی به تأمین خون و فرآورده‌های خونی باید به نگاه منطقه‌ای تبدیل شود، همه پایگاه‌های انتقال خون در استان‌ها باید آماده همکاری در شبکه خون رسانی کشور باشند.

وی با تاکید بر پایگاه انتقال خون استان تهران افزود: این آمادگی برای پایگاه‌های انتقال خون در کشور باید وجود داشته باشد که در تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز استان تهران همکاری و مشارکت داشته باشند.

به گزارش مهر عشقی در پایان اضافه کرد: با توجه به اینکه استان تهران با دارا بودن ۱۵ درصد جمعیت کشور، ۲۵ درصد خون تولیدی و فرآورده‌های خونی را مصرف می‌کند و این در حالی است که بیماران زیادی از اقصی نقاط کشور به این استان می آیند.

پایان پیام/

مطالب مشابه